Z Břevnova na Strahov: Kouzlo (polo)vesnické Prahy

Žádné hodnocení

Tato procházka je fyzicky poměrně nenáročná, ale překvapí rozmanitostí terénu i architektury. Vhodná je i pro milovníky piva i historie, neboť začíná a končí u dvou klášterů, kde se odpradávna vařilo a dnes opět vaří vynikající pivo. Od barokního Břevnovského kláštera a jeho zahrad projdete přes úhledné socialistické sídliště do vesnicky půvabné uličky a kolem starých viničních usedlostí až ke Strahovskému klášteru se slavnou knihovnou. Na závěr se odměníte překrásným výhledem na historické centrum Prahy.

Délka: 5 km
|→ Větrník (bus, tram) → ulice Ankarská → ulice U Větrníku → 2 Větrník →

Tato na první pohled obyčejná ulice v sobě skrývá zajímavou trojpodlažní stavbu – bývalý větrný mlýn zvaný 2 Větrník, ve kterém se pravděpodobně mlelo až do 60. let 19. století. Objekt byl opraven a přeměněn na penzion s restaurací.

→ na rozcestí vlevo do terasové Klášterní zahrady se sadem → Břevnovský klášter → 3 Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty →

Rozlehlá Klášterní zahrada v sobě skrývá řadu zajímavých staveb a objektů. Cestou k Břevnovskému klášteru uvidíte zahradní pavilon Vojtěšku s pramenem potoka Brusnice, oranžerii, v níž sídlí Galerie Entrance pořádající výstavy mladých umělců, nebo barokní chrám sv. Markéty. Největší dominantou je nejstarší mužský klášter na území České republiky, který je spolu s Markétskou zahradou chráněn jako kulturní památka. S Břevnovským klášterem je také spjata tradice vaření piva. Břevnovský pivovar je nejstaršímpivovarem v Čechách.

→ okolo rybníků → ulice Markétská → ulice Sartoriova →

Výletem do nedávné minulosti by se dalo nazvat místo, kde v 70. letech 20. století vyrostlo panelové sídliště místními přezdíváno „Obušek“ nebo „Na Pendreku“. Mnohé z postavených bytů byly určeny pro rodiny pracovníků ministerstva vnitra – odsud název. Jediným pozůstatkem starého Břevnova s návsí je drobná kaplička, kterou naleznete přímo mezi paneláky.

→ ulice Ve Střešovičkách → ulice Na Kocourkách →

Jedna z nejstarších střešovických ulic se starobylými domky a typickým hrbolatým dlážděním – kočičími hlavami, je nádherným a klidným místem, kde máte pocit, že jste se ocitli úplně v jiném světě. Až vejdete na náměstíčko s plynovými lampami, zastavte se a nechte na sebe dýchnout atmosféru starých časů.

→ ulice Pod Andělkou → ulice Na Petynce → po schodech dolů → 4 park Kajetánka se zámečkem →

Původně viniční usedlost 4 Kajetánka prošla během staletí mnoha změnami. Sloužila jako malý klášter, později byla přestavěna na zámeček a dokonce zde byla i továrna na vosková plátna nebo výletní restaurace.

→ ulice Radimova → rybník Vincentinum → 5 břevnovské usedlosti Petynka → 6 Šlajferka →

Usedlost 5 Petynka, u které musíme hodně zapojit svoji fantazii, vznikla také na místě původní vinice a byla mj. oblíbeným výletním místem Pražanů, kde se konaly plesy a slavnosti. Později se stala ústavem pro ošetřování chudých a nevyléčitelně nemocných. Na rekonstrukci stále čeká.

Usedlost 6 Šlajferka má za sebou také zajímavou historii. Kromě kaple, která zde byla zřízena, sloužila Šlajferka jako kulturní síň ONV, známý hudební klub Petynka a bylo zde i nahrávací studio. V současné době, po rekonstrukci, je objekt charitním domem, obklopený parkem a ovocným sadem.

→ ulice Pod Královkou → Bělohorská → Dlabačov → Strahovské nádvoří → 7 Strahovský klášter a obrazárna →|

7 Klášter řádu premonstrátů byl založen r. 1140. V jeho areálu se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, vzácná Strahovská knihovna s 200 000 svazků středověkých rukopisů, řadou map a glóbů a Strahovská obrazárna, jedna z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství, rudolfinského umění a barokní a rokokové malby. Přímo v areálu Strahovského kláštera můžete navštívit Klášterní pivovar Strahov, který nabízí vlastní pivo Sv. Norbert. Jeho historie je písemně doložena již kolem r. 1400.

Nejkrásnější výhled najdete v ulici Raoula Wallenberga.

 

Zdroj: Prague City Tourism

Speciální akce

Přidat hodnocení a recenzi

Podělte se s ostatními o své zkušenosti a zážitky

Váš e -mail je u nás v bezpečí.

Cena
Atmosféra
Služby
Spokojenost
0 Vaše hodnocení

Městská část

Kontaktní údaje :

Otevírací doba :

Otevřeno UTC + 2
  • Pondělí00:00 - 24:00
  • Úterý00:00 - 24:00
  • Středa00:00 - 24:00
  • Čtvrtek00:00 - 24:00
  • Pátek00:00 - 24:00
  • Sobota00:00 - 24:00
  • Neděle00:00 - 24:00

Claim listing: Z Břevnova na Strahov: Kouzlo (polo)vesnické Prahy

Reply to Message

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo