Vyšehrad bez bariér: Připomínka českých pověstí a překrásné výhledy na Prahu

Žádné hodnocení

Obtížnost: náročná
Délka trasy 2,5 km

Areál Vyšehradu je místy poměrně bariérový. Pohyb na trase komplikují nejen časté úseky s hrubou historickou dlažbou, ale i výrazný podélný sklon některých cest nebo příčný sklon chodníků. Doprovod pro tuto vycházku určitě doporučujeme.

POPIS TRASY

|→ Táborská brána → Leopoldova brána → Královská a knížecí akropole →

Vyšehrad nemá bohužel ideální přístupovou trasu, ovšem pro jeho neopakovatelný půvab stojí za to překonat občasná převýšení i nerovný terén.

Nejvýhodnější možností je dojet až přímo do areálu autem a zaparkovat před budovou Jedličkova ústavu (mezi Leopoldovou a Táborskou bránou) na malém parkovišti s vyhrazeným parkovacím stáním.

Ti, kteří zvolí hromadnou dopravu, mohou využít zvláštní autobusovou linku H1, vystoupit na zastávce Jedličkův ústav v ulici Mikuláše z Husi a pokračovat ulicí Na Pankráci k Táborské bráně. Chodníky mají v tomto úseku vhodné nájezdy i přiměřeně kvalitní povrch, ulice se svažuje táhle, ale vcelku mírně ve sklonu (5–6 %).

Do blízkosti Vyšehradu můžeme také přicestovat metrem na trase C. Ve stanici je však třeba vystoupit na nástupišti směrem z centra, protilehlé nástupiště není bezbariérově přístupné. Od východu z metra do přilehlého parčíku vede čtyřramenná rampa (sklon max. 8 %). Asfaltkou s občasným sklonem pokračujeme zelení do ulice Na Bučance, na jejímž konci v křížení s komunikací Lumírova musíme překonat dva přechody s kombinací výrazného podélného i příčného sklonu.

Před Táborskou bránou, která tvoří vstup do zevního barokního opevnění Vyšehradu, čeká další obtíž v podobě hrubé dlažby. Za bránou už pokračujeme ulicí V Pevnosti po levém chodníku s mozaikovou dlažbou, občasnými nerovnostmi a mírným příčným sklonem až k Leopoldově bráně, kde je opět na krátkém úseku velmi nekvalitní dlažba. Leopoldova brána je však krásná stavba s centrálním průjezdem a postranními průchody pro pěší, zdobená sloupy a štítem se znaky Habsburků i Českého království. Stojí tedy za to alespoň na chvíli pozvednout zrak od chodníku a pokochat se krátce touto barokní nádherou.

Jen pár metrů za Leopoldovou bránou se nachází odbočka do ulice Soběslavova. Ta má již asfaltový povrch, hned z kraje však stoupá ve sklonu 15 % v délce přibližně dvaceti metrů k velkému a nápaditému hřišti pro děti s tematikou starých českých pověstí. Pokračovat můžeme rovně až k centrálnímu prostoru Královské a knížecí akropole, nebo odbočíme vlevo a po strmé asfaltové cestě vystoupáme k vnějšímu opevnění, odkud se nám otevřou krásné výhledy na Podolské nábřeží a Vltavu. Podél barokního bastionu za Starým purkrabstvím sestoupáme opět v 15% sklonu do Akropole po třicetimetrovém chodníku s velmi hrubou kamennou dlažbou.

Rozlehlá Královská a knížecí akropole na Vyšehradě je místem, kde kdysi stával přemyslovský hrad. Dochovaly se zde zbytky základů dvou palácových staveb, torzo románského mostu spojujícího hrad s chrámem, objekt Starého purkrabství, budova bývalé strážní věže a dvě studny. V polovině 20. století sem navíc byla z Palackého mostu přemístěna Myslbekova sousoší znázorňující výjevy z českých dějin. Najdeme tu také Gotický sklep s expozicí Historické podoby Vyšehradu.
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti však zdejší hradiště vzniklo později než Pražský hrad, asi v polovině 10. století. Ze skalnatého ostrohu nad Vltavou se nabízejí jedinečné výhledy na Prahu.

Vzdušný a prosvětlený travnatý prostor prošel v letech 2002–2006 rozsáhlou úpravou. Rovná plocha parku je protkaná sítí kvalitních mlatových pěšin spojujících významné body. Obvodová cesta je dlážděná, s úzkým asfaltovým pruhem, horší dlažba je však na spojce mezi Starým purkrabstvím a bazilikou sv. Petra a Pavla.

→ Štulcova ulice → Štulcovy sady → Vyšehradský hřbitov →

Z Akropole nás trasa povede podél bariérového vstupu do baziliky sv. Petra a Pavla, která je dominantou vyšehradského areálu. Od svého založení v 11. století prošla řadou přestaveb, poslední podoba fasády je novogotická.

Přilehlou Štulcovou ulicí pokračujeme dále po vozovce s hrubou dlažbou. Postranní chodník je sice dlážděný jemnější mozaikou, ale má výrazný příčný sklon (5–10 %). V tomto úseku se nacházejí veřejné toalety s malou, avšak upravenou kabinou.

V lomení ulice najdeme vstup do Štulcových sadů, parčíku s komorní atmosférou, lípami a raně barokní jezdeckou sochou sv. Václava. Plocha je rovná s dobrými mlatovými pěšinami. Obvodová cesta sadů se středně hrubou dlažbou a mírným sklonem vede při východní straně k další skvostné vyhlídce na panorama Hradčan.

Opustíme Štulcovy sady a kolem budovy Nového proboštství se po cestě s hrubou dlažbou dostaneme k severnímu vstupu do Vyšehradského hřbitova se Slavínem. Rozsáhlý areál je místem posledního odpočinku řady osobností české kultury a vzdělanosti. Vytváří osobitý výtvarný celek, který je současně ojedinělou expozicí funerální plastiky a projevem uměleckého vývoje české kultury od poloviny 19. století do současnosti.

Za vstupní kovovou brankou je +1 schod, který překonává prudká přímá rampa (viz Doporučené objekty na trase).

Areál dělí soustava cest s mozaikovou dlažbou a občasným sklonem do patnácti oddělení. Přístup je možný do větší části areálu, schody lze obejít.

Vyšehradským hřbitovem projdeme k jižní bráně u hlavního průčelí baziliky sv. Petra a Pavla, kolem níž budeme pokračovat po chodníku s proměnlivým příčným sklonem (3–5 %) a několika místními zúženími (šířka min. 76 cm) až do Karlachových sadů. Při přecházení Soběslavovy ulice před parčíkem však ještě narazíme na hrubý povrch sklopených obrubníků i samotného přechodu.

→ Karlachovy sady → K Rotundě → V Pevnosti  →|

V sadech, pojmenovaných po svém zakladateli proboštu Mikuláši Karlachovi, najdeme kamennou plastiku sv. Jana Nepomuckého, novogotickou studnu a nově i sochu probošta Karlacha. Park má pěkné mlatové pěšiny s rovným povrchem. Široké cesty lemují aleje lip.

V ose studny a budovy Královské kapituly je jeden z východů, který nás vyvede ke sklopenému obrubníku. Odtud už musíme ulicí K Rotundě pokračovat po vozovce, protože přilehlý chodník na jejím konci upravený obrubník nemá.

Ještě než se vydáme zpět k Leopoldově bráně, můžeme se potěšit pohledem na další mimořádnou vyšehradskou památku, rotundu sv. Martina, která je nejstarší dochovanou stavbou tohoto typu na území Prahy. Pochází z druhé poloviny 11. století, několikrát ve své historii unikla zbourání, v období třicetileté války byla využívána jako skladiště střelného prachu. Síla zdiva je 95 – 97 cm.

 

Doporučené objekty na trase

Staré purkrabství (kulturní centrum s kavárnou)
Vyšehrad, Praha 2, www.praha-vysehrad.cz

 • vstup hlavním vchodem (jednokřídlé dveře šířka 100 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm
 • částečně přístupná toaleta v přízemí (dveře šířka 81 cm;
 • kabina šířka 140–158 cm, hloubka 178 cm)

Gotický sklep
(expozice Historické podoby Vyšehradu)
Vyšehrad, Praha 2, www.praha-vysehrad.cz

 • vstup vedlejším vchodem (dvoukřídlé dveře šířka 2×95 cm)
 • šikmá schodišťová plošina (přepravní plocha šířka 89 cm, hloubka 122 cm; nosnost 250 kg) do suterénu s hlavní expozicí dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm

Vyšehradský hřbitov a Slavín
Vyšehrad, Praha 2, www.praha-vysehrad.cz

 • hrubá historická dlažba na přístupových komunikacích
 • vstup jižním vchodem (dvoukřídlá brána šířka 2×72 cm) přes nesnížený obrubník (výška 4–7 cm)
 • vstup severním vchodem (dvoukřídlá brána šířka 2×75 cm) přes prudkou jednoramennou rampu (sklon 18 %, šířka 125 cm, délka 120 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm
 • povrch cest z mozaikové dlažby
 • max. sklon areálových komunikací 10 %

TOALETY

Veřejné WC V Pevnosti

 • umístěno v samostatném objektu v ulici V Pevnosti
 • přístup z ochozu přímo ke kabině
 • přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 196 cm, hloubka 208 cm)
 • dostatečný prostor vedle mísy WC (šířka 120 cm)
 • WC mísa vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem

 

Zdroj: Prague City Tourism

Speciální akce

Přidat hodnocení a recenzi

Podělte se s ostatními o své zkušenosti a zážitky

Váš e -mail je u nás v bezpečí.

Cena
Atmosféra
Služby
Spokojenost
0 Vaše hodnocení

Městská část

Otevírací doba :

Událost skončila UTC + 2
 • Pondělí00:00 - 24:00
 • Úterý00:00 - 24:00
 • Středa00:00 - 24:00
 • Čtvrtek00:00 - 24:00
 • Pátek00:00 - 24:00
 • Sobota00:00 - 24:00
 • Neděle00:00 - 24:00

Claim listing: Vyšehrad bez bariér: Připomínka českých pověstí a překrásné výhledy na Prahu

Reply to Message

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo