Terén na trase je vcelku rovný, bez stoupání a stupňů (schodů). Krátké zúžené koridory mají šířku min. 90 cm. Z hlediska bezbariérovosti činí největší obtíže některé úseky s hrubou historickou dlažbou, případně ojedinělá místa s obtížným příčným sklonem chodníku. Trasu je možné zvládnout bez doprovodu, ale s ohledem na obecnou kvalitu povrchu ulic historického centra i relativně obtížnou přístupnost památek průvodce spíše doporučujeme.

Obtížnost: lehká až střední
Délka trasy 3 km

POPIS TRASY

|→ náměstí Republiky → Na Příkopě → pasáž Myslbek →

Prvním zajímavým objektem hned na začátku trasy je Obecní dům, příkladná ukázka pražské secese. Byl postaven na počátku 20. století Magistrátem královského hlavního města Prahy jako kulturní a společenské centrum. Na jeho výzdobě se podíleli nejvýznamnější umělci té doby a vynikající úrovně dosáhlo i řemeslné provedení.

V místě Obecního domu stál v 15. století Králův dvůr, jedna z rezidencí tehdejších českých králů. Začínala tady také Královská korunovační cesta. Připomínkou doby je pozdně gotická Prašná brána, kdysi reprezentativní vstup do Starého Města pražského, vybudovaný při cestě z Kutné Hory, města, jehož stříbrné doly přinášely velké zisky do královské pokladny.

Po upraveném přechodu před Prašnou bránou se dostaneme na nákupní třídu Na Příkopě. Široký chodník po pravé straně nás dovede až k moderní budově paláce Myslbek, který nám poslouží jako průchod na Ovocný trh. Pasáž paláce je v mírném sklonu (2–3 %) a vedle množství obchodů či restaurací zde najdeme i hygienické zázemí s přístupnou toaletou.

→ Ovocný trh → Celetná ulice → Staroměstské náměstí → Malé náměstí →

Ovocný trh je malým náměstím, na kterém však najdeme hned několik významných pražských staveb. Především je to klasicistní Stavovské divadlo, v jehož těsném sousedství se nachází budova Karolina, historického sídla Karlovy univerzity. Povrch náměstí tvoří převážně hrubší žulová dlažba, pouze obvodové části dláždí jemnější mozaika.

Z Ovocného trhu, který je již pěší zónou, se vydáme severovýchodním směrem k Celetné ulici, kde po levé straně spatříme skvělou kubistickou stavbu – Dům U Černé Matky Boží. Vystavěn byl v letech 1911–1912 podle návrhu českého architekta Josefa Gočára. Kromě sbírky Uměleckoprůmyslového musea, věnované českému kubismu, zde najdeme stylovou kavárnu i hygienické zázemí s upravenou toaletou. Název budovy pochází od barokní sošky, která je umístěna na nároží.

Celetnou ulicí pak můžeme pokračovat na Staroměstské náměstí, které bylo po staletí svědkem řady zásadních událostí. V minulosti nejdůležitější tržiště pražského podhradí obklopuje řada patricijských domů z 12. a 13. století, radnice a farní kostel Panny Marie před Týnem ze 14. století i další znamenité stavby. Přes sklopený obrubník na nároží u Staroměstského orloje se dostaneme na široký chodník s mozaikovou dlažbou před budovou Staroměstské radnice. Ta je přístupná pouze částečně vedlejším vstupem s +1 schodem.

Podloubím sousedícího domu U Minuty, pokrytého sgrafi tovou výzdobou, si můžeme udělat příjemnou odbočku na Malé náměstí.

Kolem rodného domu Franze Kafky na Kafkově náměstí a barokního Dientzenhoferova kostela sv. Mikuláše se můžeme vrátit zpět na Staroměstské náměstí.

→ Židovské Město → Haštalská čtvrť → Dlouhá třída → náměstí Republiky x|

Pařížskou ulicí, která je příkladem nové zástavby po asanaci na konci 19. století, vstoupíme do prostoru bývalého židovského ghetta. Starý židovský hřbitov i další zachované historické objekty vlevo od Pařížské ulice jsou však značně bariérové. Odbočíme proto přes upravený přechod do Široké ulice vpravo. Ta nás po levém chodníku dovede k částečně přístupné Španělské synagoze, v níž je umístěna expozice sledující osudy židovské komunity v Praze.
Španělská synagoga byla zbudována v r. 1868 v maurském slohu na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané Stará škola. V letech 1836–1845 ještě ve Staré škole působil jako varhaník František Škroup, skladatel české národní hymny.

Pokračujeme po levém chodníku s mozaikovou dlažbou do Vězeňské ulice, která nás přivede na malé prostranství s několika lavičkami. Všechny přidružené přechody mají snížené obrubníky, ale je potřeba počítat s hrubou historickou dlažbou na vozovkách. Haštalskou ulicí se vydáme směrem k Haštalskému náměstí, srdci tiché, avšak půvabné čtvrti s restauracemi a kavárnami.

Znovu můžeme odbočit z trasy do Anežské ulice, v jejímž lomení se nachází vstup do Anežského kláštera. Cesta k tomuto pozoruhodnému komplexu je ovšem obtížnější, za kostelem sv. Haštala končí chodník, je tedy potřeba se přesunout přes sklopený obrubník na vozovku a Anežskou ulicí v podélném sklonu pokračovat po velmi hrubé historické dlažbě. Automobilový provoz je zde však minimální.

Rozsáhlý areál Anežského kláštera nabízí stálou expozici středověkého umění a příjemné posezení v klášterní zahradě.

Vrátíme se stejnou cestou zpět na Haštalské náměstí a po pravém chodníku Rámové ulice pokračujeme do Dlouhé třídy. Ta nás nejprve po levém a od křížení s Rybnou po pravém chodníku dovede do ulice Revoluční a dále do výchozího bodu celé trasy, na náměstí Republiky s částečně přístupnými tramvajovými zastávkami a nepřístupnou stanicí metra.

Doporučené objekty na trase

Obecní dům
náměstí Republiky 1090/5, Praha 1, www.obecnidum.cz

 • vstup hlavním vchodem (dvoukřídlé dveře šířka 2×90 cm) přes mobilní rampu (sklon 14 %, šířka 150 cm, délka 100 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 70 cm
 • dva funkční historické výtahy (mechanicky otevírané dvoukřídlé šachetní dveře směrem ven šířka 113 cm; klecové směrem dovnitř šířka 100 cm; klec šířka 170 cm, hloubka 163 cm)
 • částečně přístupná toaleta v přízemí (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 225 cm, hloubka 140 cm)
 • přístupná toaleta v 1. patře (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 160 cm, hloubka 172 cm)

Dům U Černé Matky Boží
Ovocný trh 569/19, Praha 1, www.upm.cz

 • vstup hlavním vchodem (dvoukřídlé dveře průjezd šířka 136 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 70 cm
 • výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 132 cm, hloubka 136 cm) spojující přízemí až 4. patro
 • přístupná toaleta ve 2. a 3. patře (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 170 cm, hloubka 197 cm)

Staroměstská radnice
Staroměstské náměstí 1/3, Praha 1, www.prague.eu/staromestskaradnice

 • vstup vedlejším vchodem (dvoukřídlé dveře šířka 2×100 cm), přes +1 schod (výška 14 cm), ližiny k dispozici
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 70 cm
 • přístup pouze do částí objektu
 • dva výtahy (automaticky otevírané dveře šířka 100 cm; klec šířka 151 cm, hloubka 90 cm) spojující přízemí až 4. patro
 • šikmá schodišťová plošina (přepravní plocha šířka 77 cm, hloubka 85 cm; nosnost 200 kg) propojující mimoúrovňově hlavní budovu s věží
 • kruhový výtah ve věži (automaticky otevírané dveře šířka 106 cm; klec šířka/průměr 117 cm)
 • částečně přístupná toaleta ve 3. patře (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 140 cm, hloubka 177 cm)

Španělská synagoga
Vězeňská 141/1, Praha 1, www.jewishmuseum.cz

 • vstup hlavním vchodem (dvoukřídlé dveře šířka 2×88 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 70 cm
 • šikmá schodišťová plošina (přepravní plocha šířka 85 cm, hloubka 105 cm; nosnost 230 kg) do sníženého přízemí (synagogy)
 • +1 schod (výška 5 cm) do hlavní lodě synagogy
 • šikmá schodišťová plošina (přepravní plocha šířka 70 cm,, hloubka 90 cm; nosnost 190 kg) do 1. patra (galerie)
 • +1 schod (výška 3 cm) do galerie
 • částečně přístupná toaleta ve sníženém přízemí (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 180 cm, hloubka 142 cm)

Klášter sv. Anežky České (Anežský klášter)
U Milosrdných 814/17, Praha 1, www.ngprague.cz

 • vstup vedlejším vchodem (jednokřídlé dveře šířka 103 cm) přes +1 schod (výška 3 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 70 cm
 • přístup pouze do částí objektu
 • výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 100 cm, hloubka 129 cm) spojující suterén, přízemí až 1. patro
 • svislá plošina (přepravní plocha šířka 117 cm, hloubka 140 cm; nosnost neuvedena) v expozici v 1. patře
 • přístupná toaleta v suterénu (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 206 cm, hloubka 177 cm)

 

TOALETY

Veřejné WC palác Myslbek

 • umístěno v 1. patře administrativně-obchodního komplexu
 • vstup hlavním vchodem (dvoukřídlé dveře průjezd šířka 163 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 210 cm) spojující přízemí a 1. patro
 • přístupná toaleta (dveře šířka 85 cm; kabina šířka 290 cm, hloubka 210 cm)
 • dostatečný prostor vedle mísy WC (šířka 165 cm)
 • WC mísa vybavena dvěma sklopnými madly

Veřejné WC Templová

 • umístěno v přízemí obytného domu Templová 3/769
 • přístupová cesta z Celetné ulice průchodem s hrubou historickou dlažbou
 • vstup hlavním vchodem (jednokřídlé dveře šířka 81 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • předsíň (šířka 214 cm, hloubka 231 cm)
 • částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 220 cm, hloubka 288 cm)
 • zúžený prostor vedle mísy WC (šířka 75 cm)
 • WC mísa vybavena dvěma sklopnými madly
 • přebalovací pult k dispozici

 

Zdroj: Prague City Tourism

Speciální akce

Přidat hodnocení a recenzi

Podělte se s ostatními o své zkušenosti a zážitky

Váš e -mail je u nás v bezpečí.

Cena
Atmosféra
Služby
Spokojenost
0 Vaše hodnocení

Místa v okolí

Městská část

Otevírací doba :

Otevřeno UTC + 2
 • Pondělí00:00 - 24:00
 • Úterý00:00 - 24:00
 • Středa00:00 - 24:00
 • Čtvrtek00:00 - 24:00
 • Pátek00:00 - 24:00
 • Sobota00:00 - 24:00
 • Neděle00:00 - 24:00

Claim listing: Staré Město bez bariér: Vycházka srdcem historické Prahy

Reply to Message

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo