Pražské ostrovy bez bariér: Za romantickou atmosférou vltavských ostrovů

Žádné hodnocení

Obtížnost: lehká až střední
Délka trasy: 3,2 km

Terén na trase je vcelku rovný, pouze místy s lehkým stoupáním a klesáním. Krátké zúžené koridory mají šířku minimálně 90 cm. Z hlediska bezbariérovosti jsou největší komplikací na trase hrubá historická dlažba na některých přechodech a výrazné sklony sklopených obrubníků. Obtížný je také přístup na Dětský ostrov, který propojuje s přístupovým chodníkem prudká lávka. Právě pro překonání těchto míst doporučujeme průvodce.

POPIS TRASY

|→ Národní třída → most Legií  → Střelecký ostrov

Pražský úsek řeky Vltavy zdobí třináct ostrovů různých velikostí. Některé z nich ožívají v letních měsících kulturními festivaly, jiné jsou tiché po celý rok. Vydejme se poznat alespoň tři z nich. Všechny jsou na dohled od Národního divadla, kde procházkový okruh začneme i skončíme, a to na přilehlé, částečně přístupné zastávce tramvaje.

Národní třída, která rozděluje Staré a Nové Město, začala vznikat v druhé polovině 18. století v místě zasypaného hradebního příkopu, přičemž od roku 1840 dostávalo nové tvary i nábřeží s řetězovým mostem císaře Františka I., předchůdcem dnešního mostu Legií.

Zcela nově pozvedlo ulici novorenesanční Národní divadlo zbudované v roce 1881, kolem něhož se utvořila noblesní zóna s galerií umění v Topičově salonu, kavárnou Slávií, ale i budovou Akademie věd.
Národní divadlo bylo vybudováno z celonárodních sbírek a otevřeno r. 1881, po požáru podruhé r. 1883. Vnější i vnitřní výzdobu tvoří vrcholná díla českých autorů 19. století – M. Alše, F. Ženíška, V. Hynaise, J. V. Myslbeka aj.

Pamětní deska na průčelí Kaňkova domu či Schirdingovského paláce, jak je nazýván, a jenž se nachází nedaleko při křížení s Mikulandskou ulicí, připomíná zase zásadní události moderních dějin Národní třídy, kdy právě zde 17. listopadu 1989 zásahem proti demonstrujícím studentům začala sametová revoluce.

Popřemýšlet chvíli o pestré a dramatické minulosti tohoto místa můžeme například v Národní kavárně, která je na rozdíl od své slavnější kolegyně Slávie bezbariérová. Podnik vznikl už v roce 1896, ale období největší slávy zažil až za první republiky, kdy se zde pravidelně potkávala česká kulturní obec a při debatách tu kávu usrkávali Voskovec s Werichem, Karel Čapek, Jan Masaryk nebo Ferdinand Peroutka.

Jiného ducha má částečně přístupná kavárna Nona ve skleněné budově Nové scény Národního divadla, která nabízí příjemnou atmosféru i skvělý výhled na zdobnou secesní fasádu Topičova domu.

Rozloučíme se s Národní třídou a po světelném přechodu po pravé straně se dostaneme na most Legií. Přechod má na obou koncích snížené obrubníky, ale povrch vozovky částečně tvoří hrubá dlažba a navíc je třeba překonat tramvajové koleje. Navazující chodník na pravé straně mostu je dlážděný mozaikou místy s lehkými poruchami.
Most Legií byl slavnostně otevřen roku 1901 za přítomnosti císaře Františka Josefa I., po kterém byl pojmenován, v roce 1919 se však už nazýval most Legií. Měří 343 metrů a je široký 16 metrů. Dvě věže stojící na mostě sloužily původně k vybírání mýtného.

Most a Střelecký ostrov pod ním bezbariérově spojuje volně přístupný výtah s rozměry 110×130 cm, k němuž vede krátká roštová lávka. Před spodní výtahovou stanicí se otevírá parkový prostor s udržovanými mlatovými cestami. Na severní špici ostrova si můžeme vychutnat jedinečné posezení pod vzrostlými jírovci s výhledem na hladinu řeky, protější Kampu, Hradčany i budovu Národního divadla na pravém břehu.

Na obtížný dlážděný povrch narazíme pod mostním obloukem, kudy se vstupuje na jižní polovinu ostrova. V těchto místech se také nacházejí veřejné toalety. Jižní část ostrova je běžné veřejnosti přístupná jen ke klasicistní budově bývalé střelnice.

→ Janáčkovo nábřeží → Jiráskův most

Výtahem vyjedeme zpět na most Legií a přejdeme, stále po pravé straně, na druhý břeh Vltavy. Čeká nás obtížnější úsek cesty s prudšími sklony sklopených obrubníků a hrubší dlažbou na konci mostu a při přecházení ulic Všehrdova a Šeříková, kde je teprve první přechod na druhou stranu ulice Vítězná. Přejdeme a vrátíme se po rovném dlážděném chodníku s upravenými přechody zpátky k mostu a zabočíme vpravo na Janáčkovo nábřeží. Po levé straně ulice lemované vzrostlými stromy se vydáme jižním směrem k Jiráskovu mostu. Cestou si můžeme prohlédnout noblesní činžovní domy, které v této části nábřeží vznikaly zejména na sklonku 19. století a dnes jsou součástí pražské památkové rezervace.

Od křížení Janáčkova nábřeží a ulice Pavla Švandy ze Semčic se po levé straně otevírá malý parčík, ze kterého vede lávka na Dětský ostrov, oblíbené odpočinkové místo s velkým dětským hřištěm a úžasným výhledem na protější vltavský břeh. Sklon přístupového mostku i navazující rampy je ale velmi příkrý a místy má až 17 %.Široký páteřní chodník, který podélně probíhá ostrovem, má naopak pěkný rovný povrch ze zámkové dlažby.

Ať už si zastávku na Dětském ostrově uděláme nebo ne, bude naše trasa pokračovat k bílé vodárenské věži zřízené roku 1562 k zásobován malostranských kašen. Stojí na nejmenším pražském ostrůvku s názvem Petržilkovský, který je ale pro veřejnost nepřístupný Přechod se sklopenými obrubníky u věže nás navede přes navazující
asfaltový chodník na Jiráskův most. Úsek může být obtížný
svým táhlým podélným sklonem, který ovšem není příliš prudký.

→ Tančící dům → Galerie Mánes → Slovanský ostrov →|

Po levé straně Jiráskova mostu, z něhož se otevírá další impozantní výhled na řeku a okolní zástavbu, přejdeme na Nové Město. Dopravně složitá křižovatka na konci mostu je vybavená semafory a sníženými obrubníky. Snadno se tak dostaneme k nepřehlédnutelné stavbě moderní architektury – Tančícímu domu. Dvě propojené věže z kontrastních materiálů, skla a betonu, představují tanečníky Ginger Rogersovou a Freda Astaira.
Tančící dům stojí na Rašínově nábřeží od r. 1996. Projektovali ho světoví architekti Vlado Milunič a Frank O. Gehry. V Tančícím domě můžete navštívit galerii, restauraci a bar s vyhlídkovou terasou, odkud můžete obdivovat Prahu z 360 stupňů.

Vrátíme se přes světelnou křižovatku na levý chodník Masarykova nábřeží. Před sebou uvidíme další skvostnou budovu, funkcionalistickou Galerii Mánes. Stavba propojuje nábřeží a poslední ostrov, který na této trase navštívíme. Jmenuje se Slovanský, ale často se mu říká Žofín podle krásného novorenesančního paláce, který zde stojí.

Propojení nábřeží a ostrova budovou Mánesa je bariérové s delším schodištěm. Musíme tedy dojít až k široké lávce, která má jen mírný sklon a dobrý povrch z mozaikové dlažby.

Po příjemné zastávce na Slovanském ostrově se znovu po levé straně ulice vydáme směrem k Národnímu divadlu. Přejdeme přechod s hrubší dlažbou přes tramvajové koleje a octneme se zpět na Národní třídě.

Doporučené objekty na trase

Národní kavárna
Národní 339/11, Praha 1, www.narodnikavarna.cz

 • vstup hlavním vchodem (dvoukřídlé dveře šířka 2×88 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm
 • jídelní stoly (výška 73 cm) s možností podjezdu (výška 70 cm)
 • částečně přístupná toaleta v přízemí (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 153 cm – 185 cm, hloubka 171 cm)

Nová scéna – Café Nona
Národní 1393/4, Praha 1, www.cafenona.cz

 • vstup hlavním vchodem (dvoukřídlé dveře šířka 2×76 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 70 cm
 • výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 134 cm, hloubka 140 cm) spojující přízemí až 3. patro)
 • částečně přístupná toaleta ve 3. patře (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 157 cm, hloubka 214 cm)

Galerie Tančící dům
Jiráskovo náměstí 1981/6, Praha 2,www.galerietancicidum.cz

 • vstup postranním vchodem (dvoukřídlé dveře šířka 2×88 cm) s detekční bránou (průchod omezen při otevření pouze hlavního křídla, zúžení šířka 65 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody, s výjimkou zúžení u vstupu, široké min. 80 cm
 • výstavní prostory ve třech podlažích, bezbariérový přístup do přízemí a –2. patra; –1. patro dostupné pouze točitým schodištěm
 • výtah v galerii (automaticky otevírané dveře šířka 89 cm; klec šířka 102 cm, hloubka 153 cm) spojující přízemí a –2. patro
 • restaurace s vyhlídkou v 7. patře
 • výtah do restaurace (automaticky otevírané dveře šířka 88 cm; klec šířka 172 cm, hloubka 123 cm) spojující přízemí až 7. patro
 • upravená toaleta s nedostatečnou hloubkou kabiny v 7. patře (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 140 cm, hloubka 120 – 160 cm)

Galerie Mánes
Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1, www.galeriemanes.com

 • vstup hlavním vchodem (jednokřídlé dveře šířka 109 cm) s prahem (výška 3,5 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm
 • výtah G (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) spojující –1. až 1. patro, včetně mezipater
 • přístupná toaleta v –1. patře (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 160 cm, hloubka 168 cm)
 • bezbariérová restaurace v objektu, vlastní vstup (dvoukřídlé dveře šířka 2×97 cm), výtah B (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) a přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 176 cm, min. průchod šířka 160 cm, hloubka 296 cm)

Restaurace Žofín
Slovanský ostrov 226/8, Praha 1, www.zofinrestaurant.cz

 • přístupový chodník s hrubou dlažbou
 • prostory restaurace umístěné v přízemí paláce Žofín
 • vstup vedlejším vchodem přes zastřešenou restaurační terasu (dvoukřídlé dveře šířka 2×80 cm) s rampou (sklon 16 %, šířka 170 cm, délka 130 cm)
 • zúžený vstup do interiéru (dvoukřídlé dveře šířka 2×75 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 75 cm
 • přístupná toaleta v přízemí (dveře šířka 89 cm; kabina šířka 302 cm, hloubka 180 cm)

TOALETY

Veřejné WC Střelecký ostrov

 • umístěno pod mostním obloukem, přístup výtahem (automaticky otevírané dveře šířka 85 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 130 cm)
 • přístupová cesta s hrubou dlažbou a mírným sklonem (do 5 %)
 • vstup hlavním vchodem (jednokřídlé dveře šířka 116 cm)
 • prostorná předsíň
 • částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 140 cm, hloubka 163 cm) a omezený prostor vedle mísy WC (šířka 75 cm)
 • WC mísa vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem

Zdroj: Prague City Tourism

Speciální akce

Přidat hodnocení a recenzi

Podělte se s ostatními o své zkušenosti a zážitky

Váš e -mail je u nás v bezpečí.

Cena
Atmosféra
Služby
Spokojenost
0 Vaše hodnocení

Místa v okolí

Městská část

Otevírací doba :

Otevřeno UTC + 2
 • Pondělí00:00 - 24:00
 • Úterý00:00 - 24:00
 • Středa00:00 - 24:00
 • Čtvrtek00:00 - 24:00
 • Pátek00:00 - 24:00
 • Sobota00:00 - 24:00
 • Neděle00:00 - 24:00

Claim listing: Pražské ostrovy bez bariér: Za romantickou atmosférou vltavských ostrovů

Reply to Message

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo