Malá Strana bez bariér: Malebná čtvrť s dominantou chrámu sv. Mikuláše

Žádné hodnocení

Obtížnost: střední až obtížná
Délka trasy 2 km

Terén na trase je místy opravdu náročný, často se setkáme s hrubou historickou dlažbou (tzv. kočičími hlavami), nezřídka narazíme na výrazný příčný sklon chodníku a některé kratší úseky budeme muset zdolat po vozovce. Odměnou všem dobrodruhům však bude odpočinek v tichých zahradách, ukrytých za zdmi malostranských paláců, i pohled na nevšední architekturu této půvabné čtvrti. Doprovod k prohlídce trasy rozhodně doporučujeme.

POPIS TRASY

|→ Klárov → U Lužického semináře → Kampa →

Okruh začíná u dopravního uzlu na Klárově. Tramvajová zastávka Malostranská je částečně přístupná, stejnojmenná stanice metra je bariérová.

Trasa nás nejprve povede přes světelný přechod se sklopenými obrubníky v ulici Letenská, povrch ulice však tvoří hrubá dlažba, navíc je třeba překonat koleje. V ulici U Lužického semináře je chodník s převážně mozaikovou dlažbou a kombinací příčného a podélného sklonu (příčný sklon až 5 %, podélný sklon až 4 %), místy navíc musíme překonat vjezdy do přilehlých budov, které mají hrubý povrch a výraznější příčný sklon.

Poměrně nenápadným vchodem v obvodové barokní zdi se dostaneme do Vojanových sadů. Mají charakter anglického parku a kromě okrasných stromů a tří barokních kaplí jsou zde nespornou atrakcí volně chovaní pávi. Součástí Vojanových sadů je dětské hřiště a hygienické zázemí s upravenou toaletou. K objektu veřejného WC však vede nevyhovující rampa (sklon až 18 %).
Ulicí U Lužického semináře dospějeme až na malé náměstí. Od křížení s ulicí Míšeňská, kde po sklopeném obrubníku sjedeme z chodníku, budeme muset pokračovat po vozovce s hrubou historickou dlažbou. (Provoz vozidel je tu ale mírný a pohyb turistů po vozovkách je na Malé Straně běžným jevem, se kterým řidiči většinou počítají.)

Trasa pokračuje pod obloukem Karlova mostu na Kampu, kde už povrch cest tvoří menší žulové kostky nebo asfalt.

Kampa je malý ostrov, který od Malé Strany oddělil umělý vltavský kanál, tzv. Čertovka. Výstavbou původně Rožmberské strouhy se umožnila regulace průtoku vody pro mlýny, z nichž se do současnosti některé dochovaly. Jedním z nich je Sovův mlýn, kde dnes, po rozsáhlé rekonstrukci a moderní dostavbě, sídlí Museum Kampa se sbírkami výtvarných děl 20. století. Posezení s lavičkami a krásnou vyhlídku na řeku i Karlův most nabízí prostor u východní cihlové zídky. Přístup na veřejné toalety s dobře upravenou toaletou opět komplikuje nevyhovující rampa (sklon 15 %).

→ Maltézské náměstí → Prokopova → Karmelitská →

Po asfaltové cestě se z Kampy vydáme přes most nad Čertovkou do tiché zahrady Nosticova paláce. Tou projdeme do Nosticovy ulice, kde musíme opět překonat klidnou vozovku s hrubou dlažbou. Pokračovat dále můžeme po pravém chodníku s dlažbou mozaikovou až na Maltézské náměstí. Jeho prostranství vymezuje řada menších paláců. Nejvýznamnější a největší z nich je barokní palác Nosticův, zdobený římsou se sochami imperátorů a rokokovým portálem.

Využijeme přechod se sklopenými obrubníky při ústí Lázeňské ulice, abychom odbočili do ulice Prokopovy. Určitě se ale ohlédneme, abychom si alespoň z dálky prohlédli kostel Panny Marie pod řetězem, který patří mezi nejpozoruhodnější sakrální památky Prahy.

Ulice Prokopova nás po pravém chodníku s občasným příčným sklonem přivede do Karmelitské ulice. Tou se můžeme malou zacházkou vlevo podívat ke kostelu Panny Marie Vítězné. Původně pozdně renesanční luteránský kostel byl po bitvě na Bílé hoře barokně přestavěn karmelitány. Památkou světové proslulosti je zde uctívaná vosková soška Pražského Jezulátka, španělská práce ze 16. století. Před vstupem do kostela je však schodiště a bariérový je i vedlejší vchod.

Opačným směrem nás Karmelitská ulice po pravém chodníku dovede na Malostranské náměstí, jehož dominantou je chrám sv. Mikuláše, vynikající dílo Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, otce a syna, skvělých stavitelů baroka. I tento kostel je však značně bariérový.

→ Malostranské náměstí → Letenská  → Klárov →|

Podloubím při jihovýchodní straně Malostranského náměstí se přiblížíme k Mostecké ulici.

Zde si opět můžeme udělat odbočku z trasy a zamířit na Karlův most. Vydáme se po pravé straně Mostecké ulice po širokém chodníku s mozaikovou dlažbou. Přechod přes ulici Lázeňská má sklopené obrubníky s výrazným sklonem (až 18 %), povrch vozovky, kterou překonává, tvoří hrubá dlažba. Před vstupem na most je sjezd z chodníku na vozovku. Úzký chodník v průjezdu pod Malostranskými mosteckými věžemi má výrazně omezenou průjezdovou šířku. Od sjezdu z chodníku v Mostecké ulici je tedy vhodné pokračovat po vozovce, která plynule přechází v pěší zónu.

Na Malostranské náměstí se vrátíme stejnou cestou a pokračujeme kolem Kaiserštejnského paláce, domu U Flavínů a Malostranské besedy na východní straně náměstí.

Odbočíme po pravém chodníku do Letenské ulice. Při pohledu na zprohýbaná průčelí Dientzenhoferem přestavěného kostela sv. Tomáše na protější straně si opět uvědomíme, proč se vrcholnému baroku říká také dynamické.

Letenskou pokračujeme dál kolem budovy Ministerstva fi nancí ČR, za níž přejdeme po přechodu se sklopenými obrubníky na druhou stranu ulice. Povrch vozovky opět tvoří hrubá dlažba, navíc je i zde třeba překonat tramvajové koleje.

Dřevěná brána hned za přechodem nás zavede do barokní Valdštejnské zahrady, která patří mezi nejkrásnější pražská odpočinková místa. Je součástí rozlehlého palácového areálu, jejž si nechal vybudovat Albrecht z Valdštejna, vévoda z Frýdlantu. V paláci dnes sídlí Senát ČR, bezbariérově přístupná zahrada s velkou salou terrenou, fontánami i nádhernými sochami a hygienickým zázemím je otevřená pro veřejnost v denních hodinách od dubna do října.
V zahradě je galerie bronzových plastik znázorňujících postavy z řecké mytologie od nizozemského sochaře Adriena de Vries. Jsou to však odlitky originálů, které na konci třicetileté války odvezla z Prahy jako válečnou kořist švédská armáda.

Východní bránou v blízkosti jezírka s čtvercovým půdorysem opustíme zahradu a vyjdeme na Klárov, výchozí bod trasy, kde můžeme vycházku ukončit návštěvou Valdštejnské jízdárny s krátkodobými výstavami Národní galerie.

Doporučené objekty na trase

Sovovy mlýny (Museum Kampa)
U Sovových mlýnů 2, Praha 1, www.museumkampa.cz

 • vstup vedlejším vchodem z jihovýchodní strany (dvoukřídlá brána šířka 2×172 cm)
 • přístup do výstavních prostor přes nádvoří s hrubou kamennou dlažbou a podélným sklonem (10–13 %)
 • zúžený vstup do stálé expozice Konírna (dvoukřídlé dveře šířka 2×52 cm)
 • zúžený vstup do krátkodobé expozice Galerie Museum Kampa (dvoukřídlé dveře šířka 2×60 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • výtah (automaticky otevírané dveře šířka 119 cm; klec šířka 130 cm, hloubka 240 cm) spojující přízemí až 3. patro Galerie Museum Kampa
 • svislá plošina (přepravní plocha šířka 104 cm, hloubka 130 cm; nosnost 500 kg) v expozici ve 3. patře
 • svislá plošina (přepravní plocha šířka 102 cm, hloubka 120 cm; nosnost 500 kg) na terasu ve 3. patře
 • přístupná toaleta v přízemí objektu Galerie Museum Kampa (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 182 cm, hloubka 242 cm)

Valdštejnská zahrada
Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, www.senat.cz

 • vstup vedlejším vchodem z ulice Letenská (jednokřídlé dveře šířka 85 cm)
 • vstup vedlejším vchodem z Klárova (jednokřídlé dveře šířka 90 cm, práh 4 cm) po komunikaci s hrubou dlažbou
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm
 • povrch cest z mlatu
 • max. sklon areálových komunikací 2 %
 • částečně přístupná toaleta po levé straně saly terreny (dveře šířka 102 cm; kabina šířka 248 cm, hloubka 158 cm)

Valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3, Praha 1, www.ngprague.cz

 • vstup ze zvýšeného ochozu v prostoru u stanice metra (dvoukřídlé dveře šířka 2×84 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm
 • výtah (automaticky otevírané prosklené dveře šířka 80 cm; klec šířka 120 cm, hloubka 130 cm) propojující suterén až 1. patro
 • upravená toaleta v suterénu (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 146 cm, hloubka 138 cm

TOALETY

Veřejné WC park Kampa

 • umístěno v samostatném objektu
 • přístup přes strmou rampu (sklon 15 %, šířka 175 cm, délka 350 cm)
 • vstup hlavním vchodem (jednokřídlé dveře šířka 93 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 183 cm, hloubka 199 cm)
 • dostatečný prostor vedle mísy WC (šířka 93 cm)
 • WC mísa vybavena dvěma sklopnými madly

Zdroj: Prague City Tourism

Speciální akce

Přidat hodnocení a recenzi

Podělte se s ostatními o své zkušenosti a zážitky

Váš e -mail je u nás v bezpečí.

Cena
Atmosféra
Služby
Spokojenost
0 Vaše hodnocení

Místa v okolí

Městská část

Otevírací doba :

Otevřeno UTC + 2
 • Pondělí00:00 - 24:00
 • Úterý00:00 - 24:00
 • Středa00:00 - 24:00
 • Čtvrtek00:00 - 24:00
 • Pátek00:00 - 24:00
 • Sobota00:00 - 24:00
 • Neděle00:00 - 24:00

Claim listing: Malá Strana bez bariér: Malebná čtvrť s dominantou chrámu sv. Mikuláše

Reply to Message

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo