Hradčany bez bariér: Vycházka nádvořími Pražského hradu a Královskou zahradou

Žádné hodnocení

Nejznámějšími místy metropole po trasách určených lidem s omezenou schopností pohybu.

Obtížnost: lehká až střední
Délka trasy 2 km

Náměstí U Sv. Jiří, navazující východně na III. nádvoří Pražského hradu, Vikářská ulička a boční vstup do Královské zahrady jsou dlážděny velmi hrubou dlažbou s výraznými spárami. Až na tyto krátké úseky je ale terén rovný, povrchy tvoří většinou mozaiková nebo velkoformátová dlažba a asfalt. Sklony širokých cest jsou vesměs mírné a s výjimkou nízkého obrubníku na chodníku u Prašného mostu se na trase nevyskytují stupně ani schody. Základní trasu lze zvládnout bez doprovodu, pro návštěvu Zlaté uličky průvodce však rozhodně doporučujeme.

POPIS TRASY

|→ Prašný most II. → nádvoří Pražského hradu →
Na vycházku po Hradčanech můžeme vyrazit z částečně přístupné tramvajové zastávky Pražský hrad, kterou propojuje upravený přechod s ulicí U Prašného mostu. Ta nás dále povede po chodníku s mozaikovou dlažbou a mírným podélným sklonem až k severní bráně Pražského hradu. Přibližně v druhé třetině je chodník přerušen vjezdy do okolních objektů, v místě je tedy potřeba překonat nízké protilehlé obrubníky (výška 3 cm) a vozovku s hrubší dlažbou.

Širokou bránou, v níž cesta v délce přibližně 5 metrů ostřeji stoupá (sklon 10 %), se dostaneme na II. nádvoří Pražského hradu, obklopené křídly tzv. Nového paláce s reprezentačními prostorami. Komplex budov získal sjednocenou vnější úpravu při tereziánské přestavbě po polovině 18. století ve stylu barokního klasicismu. Střed nádvoří zdobí barokní Kohlova kašna, původně středověká studna se zdobnou mříží ze stejného období.

Povrch prostranství tvoří rovné velkoformátové dlaždice.

→ Hradčanské náměstí → I. nádvoří Pražského hradu → III. nádvoří Pražského hradu →

Matyášovou bránou, jednou z prvních barokních staveb v Čechách, projdeme na I. nádvoří Pražského hradu, tzv. čestný dvůr, tvořící slavnostní západní vstup do areálu. Plocha je opět opatřená velkoformátovou dlažbou.

Mřížovými vraty mezi dvěma skupinami zápasících titánů, které jsou replikami originálů z 18. století, vstoupíme na Hradčanské náměstí. Zde najdeme soubor výjimečných budov – renesanční paláce Schwarzenberský a Martinický zdobené sgrafi ty, barokní paláce Toskánský a Arcibiskupský nebo klasicistně empírový Salmovský palác. Od r. 2000 je tu umístěna socha prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Jižní část náměstí tvoří hradní rampa, ze které se otevírá jedinečný výhled na Prahu. Prostranství je dlážděné hrubšími kostkami a směrem k hlavnímu průčelí Pražského hradu se celé mírně svažuje.

S ohledem na nová bezpečnostní opatření se do areálu Pražského hradu musíme vrátit přes IV. nádvoří kolem zahrady Na Baště. Její současná moderní úprava ve stylu italských a japonských zahrad pochází z první poloviny 20. století a je dílem slovinského architekta Josipa Plečnika. Zahrada je umístěná na zvýšené terase, kam vede pouze kruhové schodiště. II. nádvořím projdeme na III. nádvoří, kterému dominuje velkolepá stavba katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Historie ústředního chrámu českého státu sahá až do 10. století, kdy zde kníže Václav nechal vystavět rotundu zasvěcenou sv. Vítu. Hrob světce a patrona české země sv. Václava se stal ústředním bodem stavby, která brzy získala podobu románské baziliky a za Karla IV. byla přestavěna na gotickou katedrálu podle francouzského vzoru. Vývoj stavby pokračoval v průběhu staletí až k novogotickým úpravám do 30. let 20. století. Katedrála je dodnes nejvýznamnějším katolickým chrámem na území České republiky.

Katedrála byla založena r. 1344, avšak její stavba trvala téměř 600 let, definitivně byla dokončena až v r. 1929. V impozantním interiéru se mj. nachází Svatováclavská kaple s hrobem sv. Václava a Korunní komora, kde jsou uloženy české korunovační klenoty.

Zatímco katedrála sleduje vývoj moci církevní, Starý královský palác dokládá vývoj moci světské. Románskou stavbu zhotovenou na způsob říšské falce nechal Karel IV. přestavět v honosný gotický palác s kaplí Všech svatých. Ta byla zničena požárem a její nová renesanční podoba je zachována dodnes. Ve stejném slohu byl namísto tří gotických sálů Karla IV. zřízen velkolepý Vladislavský sál určený pro královské turnaje. Králové pak bydleli v nově postavených palácích na nynějším II. a III. nádvoří.

→ náměstí U Sv. Jiří → Vikářská ulička → Královská zahrada →|

Mezi katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha a Starým královským palácem můžeme projít na náměstí U Sv. Jiří, kde nalezneme opět několik skvělých staveb. V této části je však třeba počítat s hrubou kamennou dlažbou. Pokud bychom si chtěli zajít až do Zlaté uličky, k níž vede odbočka z Jiřské ulice, musíme se připravit nejen na velmi hrubý povrch cesty, ale i výrazný sklon (až 15 %).

Z náměstí U Sv. Jiří se můžeme vrátit Vikářskou uličkou, která vede severně podél katedrály až k jejímu hlavnímu průčelí. I zde je ale hrubá kamenná dlažba.

Projdeme zpět na II. nádvoří a z něj na Prašný most. Odbočíme-li vpravo, dostaneme se do Královské zahrady. V hlavní vstupní bráně, umístěné přibližně naproti vchodu do Jízdárny Pražského hradu, jsou +2 schody. Postranní vstup, který se nachází zhruba 30 metrů blíže k Hradu, je sice bez převýšení, prostor za ním je však dlážděný nerovnou štětovou dlažbou a směrem do zahrady terén navíc klesá (sklon 7 %).

Královská zahrada byla založena v renesanci a tomu odpovídají i jedinečné dobové stavby – Letohrádek královny Anny se Zpívající fontánou a Míčovna. K nim později přibyla v západní části vila prezidenta Edvarda Beneše.

Ojedinělá je ale i samotná zeleň zahrady. Tvoří ji staleté stromy, kaštany, javory a další nepůvodní druhy, které od doby své výsadby na našem území zdomácněly.

Zahradní areál s půdorysem dlouhého obdélníku není jednolitý, sestává z různých oddílů, okolí pravidelných parterových částí má volné uspořádání. Celá zahrada se od západní strany mírně svažuje, což se promítá do lehkého podélného sklonu cest. Ty jsou převážně asfaltové s občasnými prasklinami. Výjimkou je prostor před průčelím Letohrádku členěný na pravidelné záhony s mlatovými pěšinami.

Na ochoz Letohrádku dlážděného velkoformátovou dlažbou vede z parteru krátká rampa (sklon 8 %, šířka 123 cm, délka 360 cm) bez madel, která vyrovnává čtyři schody mezi budovou a zahradou.

Trasu zakončíme u severovýchodní brány Královské zahrady. V její těsné blízkosti se nachází částečně přístupná tramvajová zastávka s upravenými přechody.

Doporučené objekty na trase

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
III. nádvoří Pražského hradu, Praha 1

 • vstup hlavním vchodem (jednokřídlé dveře šířka 120 cm) přes dvě roštové rampy (1. sklon 16,5–18,5 %, šířka 250 cm, délka 165 cm; 2. sklon 10,5 %, šířka 250 cm, délka 105 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm
 • část podlahy ve sklonu (10 %, šířka 250 cm, délka 165 cm)

Starý královský palác
III. nádvoří Pražského hradu, Praha 1, www.hrad.cz

 • vstup vedlejším vchodem (jednokřídlé dveře šířka 87 cm)
 • přístupové schodiště (+7 schodů) se šikmou schodišťovou plošinou (přepravní plocha šířka 79 cm, hloubka 100 cm; nosnost 225 kg)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm
 • přístup pouze do částí objektu
 • dveře do místností opatřeny prahy (výška 2–10 cm)
 • částečně přístupná toaleta v předsálí (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 197 cm, hloubka 217 cm)

Salmovský palác
Hradčanské náměstí 1, Praha 1, www.ngprague.cz

 • vstup propojovacím krčkem se Schwarzenberským palácem (dvoukřídlé dveře šířka 2×120 cm)
 • přístup ke vstupu do paláce přes soustavu ramp (sklon max. 10 %)
 • vstup do paláce (dvoukřídlé dveře šířka 2×80 cm) s rampou (sklon 16 %, šířka 192 cm, délka 119 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 70 cm
 • výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 109 cm, hloubka 137 cm) spojující suterén až 2. patro
 • částečně přístupná toaleta v 1. patře (dveře šířka 93 cm; kabina šířka 162 cm, hloubka 150 cm)

TOALETY

Veřejné WC na III. nádvoří Pražského hradu

 • umístěno v samostatném objektu na III. nádvoří vpravo od vchodu
  do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
 • přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 170 cm, hloubka 172 cm)
 • dostatečný prostor vedle mísy WC (šířka 100 cm)
 • WC mísa vybavena dvěma sklopnými madly
 • přebalovací pult k dispozici

Veřejné WC v Královské zahradě

 • umístěno v samostatném objektu při severovýchodním vstupu do zahrady
 • vyrovnávací nájezd (sklon 4 %) před vstupem do objektu
 • vstup hlavním vchodem (dvoukřídlé dveře průjezd šířka 120 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • dvě předsíně (1. šířka 156 cm, hloubka 512 cm; 2. šířka 247 cm, hloubka 198 cm)
 • přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 183 cm, hloubka 199 cm)
 • dostatečný prostor vedle mísy WC (šířka 120 cm)
 • WC mísa vybavena dvěma sklopnými madly

Zdroj: Prague City Tourism

Speciální akce

Přidat hodnocení a recenzi

Podělte se s ostatními o své zkušenosti a zážitky

Váš e -mail je u nás v bezpečí.

Cena
Atmosféra
Služby
Spokojenost
0 Vaše hodnocení

Městská část

Kontaktní údaje :

Otevírací doba :

Otevřeno UTC + 2
 • Pondělí00:00 - 24:00
 • Úterý00:00 - 24:00
 • Středa00:00 - 24:00
 • Čtvrtek00:00 - 24:00
 • Pátek00:00 - 24:00
 • Sobota00:00 - 24:00
 • Neděle00:00 - 24:00

Claim listing: Hradčany bez bariér: Vycházka nádvořími Pražského hradu a Královskou zahradou

Reply to Message

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo