Ojedinělá přírodní oáza v samém centru města je vybavena množstvím laviček, nad kterými se klenou kovové oblouky, v létě obsypané květy růží. Travnaté plochy odděluje nízký živý plot z tisů, zahrada je doplněna několika zajímavými plastikami, fontánou, altánem, dětským hřištěm, ovocnými stromy a bylinkovými záhony, které odkazují na dávné majitele, karmelitány a františkány, kteří zde kdysi byliny a koření pěstovali.

 

Historie objektu

          Nevelká zahrada u kostela Panny Marie Sněžné mezi Václavským a Jungmannovým náměstím vznikla původně jako mnohem větší středověká zahrada kláštera karmelitánů po roce 1348 v rámci první části výstavby Nového Města. Od roku 1604 patřila řádu bosých františkánů, kteří ji několikrát obnovovali. Zahrada měla výrazně užitkovou funkci, byly zde bylinářské, květinářské i zelinářské záhony a ovocné stromy, františkání zde pěstovali i koření. Po vyplenění kláštera i vedlejšího chrámu pražskou spodinou a venkovskými loupeživými bandami byla v 18. století zahrada znovu založena, byl obnoven pavilon v jejím středu, jehož strop vyzdobil mnich Benedikt freskami. V západním křídle býval letní refektář a klášterní lékárna a u severní zdi byla vyhloubena studna. Později byla postavena ozdobná fontána a kolem ní umístěny sochy světců.

Za druhé světové války zde němečtí okupanti vyhloubili dvě protipožární nádrže, které výrazně narušily ráz historické zahrady. Postupně byly zasypány až v letech 1980 a 1985.

Zahrada byla veřejnosti zpřístupněna po vyhnání františkánů komunisty v roce 1950 a používána jako spojka mezi Václavským a Jungmannovým náměstím. V letech 1989 — 92 byla zahrada uzavřena, aby se uskutečnila její generální rekonstrukce podle návrhu architekta Josefa Kuči a s pomocí arch. Ivany Tiché. Výtvarnou výzdobu provedli ak. sochaři Stanislav Hanzík (prameník Chlapec s mušlí a plastika Ezop) a Josef Klimeš (prameník Divoženky, též Poletuchy). Po skončení úprav byl vstup od Václavského náměstí z pasáže Alfa opatřen branou s 16 plastickými výjevy ze života sv. Františka od ak. sochaře Karla Císařovského. Současný půdorysný rozvrh zahrady je shodný s raně barokním členěním. Osou zahrady je široká pohodlná spojovací cesta kolem raně barokního altánu, původně patrně kaple z přelomu 17. a 18. století, u níž je oplocená bylinářská zahrádka. Podél konventního domu je oddělen pás privátní plochy kláštera bratrů františkánů, jimž byli na základě restituce vráceny klášterní objekty. Rovněž dětské hřiště je odděleno od ostatní plochy zdí s popínavými rostlinami. Větší část zahrady je odpočinková, klidová, opatřena lavičkami. Její jednotlivá vegetační pole jsou oplocena stříhaným živým plotem. Jsou zde osazeny ovocné stromy a množství růžových keřů. Je to ojedinělá přírodní oáza v samém centru města.

Vlastnosti

  • dětské hřiště
  • zahrada
  • zdarma

Speciální akce

v okružní trasu se lze napojit na modrou turistickou značku vedoucí Čimickým údolím zpět trasa není vhodná pro kočárky

Přidat hodnocení a recenzi

Podělte se s ostatními o své zkušenosti a zážitky

Váš e -mail je u nás v bezpečí.

Cena
Atmosféra
Služby
Spokojenost
0 Vaše hodnocení

Místa v okolí

Městská část

Otevírací doba :

Zavřeno UTC + 0
  • Pondělí08:00 - 19:00
  • Úterý08:00 - 19:00
  • Středa08:00 - 19:00
  • Čtvrtek08:00 - 19:00
  • Pátek08:00 - 19:00
  • Sobota08:00 - 19:00
  • Neděle08:00 - 19:00

Claim listing: Františkánská zahrada

Reply to Message

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo