První městský veřejný park v Praze rozprostírající se pod Letohrádkem královny Anny mezi ulicí Mariánské hradby a Chotkovou silnicí má rozlohu 3,7 ha. Ve 14. a 15. století zde byla řada vinic a pastviny, v 17. století prostor sloužil jako hospodářské zázemí Pražského hradu, zejména k ukládání stavebního a palivového dřeva a sena. Konávaly se tu i různé hry, jezdecké soutěže, rytířské turnaje apod.

Když v čele zemské správy začal působit hrabě Karel Chotek, zasloužil se jako nejvyšší purkrabí o rozsáhlou modernizaci a zkrášlení Prahy vysazováním zeleně. Tak založil v roce 1832 i nejstarší veřejný park ve východní části Královské zahrady nedaleko Letohrádku královny Anny. Byl to park anglického typu s původním názvem Obecní nebo Lidová zahrada, od roku 1841 slavnostně pojmenována podle svého zakladatele Chotkovy sady. Autorem plánu byl patrně Josef Fuchs, veškeré práce vedl zkušený zahradník Jiří Baul. Založení parku navázalo na stavbu Chotkovy silnice v letech 1831 — 1832, která spojila Malou Stranu s Mariánskými hradbami a nahradila starou velmi příkrou úvozovou cestu zvanou Myší díra. Byl to první park, jehož správu na sebe vzala v roce 1859 pražská obec. Koncem 19. století prováděl částečnou rekonstrukci parku zahradní architekt František Thomayer (bratr známého lékaře Josefa Thomayera), který dal zřídit rybníček ve východní části sadu.

Za rybníčkem byl roku 1913 odhalen pomník Julia Zeyera, vytvořený jako jeskyně, v níž jsou mramorové sochy od sochaře Josefa Maudra, představující postavy básníkových děl. Mimo tento pomník je v parku ještě socha Pomony od Břetislava Bendy, umístěná sem roku 1960. V ohybu Chotkovy ulice odpočívá na vysokém podstavci český lev, plastika od Josefa Maxe z pol. 19. století.

V sadech roste cca 55 druhů dřevin — mohutné topoly, platany, duby, habry a další. Napravo od vchodu do parku z Chotkovy silnice je pamětní kámen s datem 4. listopadu 1841 s nápisem Chotkova silnice — Chotkovy sady. V 60. letech 20. století byla postavena lávka spojující Letenské sady s Chotkovými podle návrhu arch. Jaroslava Fragnera. Od roku 1997 jsou sady ve Správě Pražského hradu a byly propojeny s Královskou zahradou. V roce 1998 nahradila péčí Nadace Václava a Olgy Havlových Fragnerovu lávku nová lávka podle návrhu arch. Bořka Šípka.

V jižním předpolí Písecké brány je od června 2019 instalována  fontána ve tvaru vějíře na počest hraběnky Žofie Chotkové. Českou šlechtičnu, jejíž život, stejně jako život jejího chotě, následníka trůnu Ferdinanda d’Este, ukončil 28. června 1914 atentát v Sarajevu, symbolizuje vějíř, s nímž bývala často zobrazována a jenž byl po její tragické smrti umístěn na rakev.
Autorkou dvoumetrové plastiky z šedé litiny s rezavou patinou, jež má symbolizovat zašlou slávu Habsburků, je akademická sochařka Martina Hozová, spoluautorem a zároveň autorem technického řešení vodní mlhy je Jan

Vlastnosti

  • bezbariérový vstup
  • Památky & architektura
  • park
  • zdarma
  • zvíře dovoleno

Speciální akce

Přidat hodnocení a recenzi

Podělte se s ostatními o své zkušenosti a zážitky

Váš e -mail je u nás v bezpečí.

Cena
Atmosféra
Služby
Spokojenost
0 Vaše hodnocení

Městská část

Kontaktní údaje :

Otevírací doba :

Zavřeno UTC + 0

Claim listing: Chotkovy sady

Reply to Message

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo