Načítám Akce

« Všechny Akce

Via lucis

21. 10. 2021 - 31. 12. 2022

Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová pro sakrální prostory v Čechách a na Moravě

Dedikace výstavy stému výročí narození Stanislava Libenského určuje zaměření celé expozice na prezentaci jeho osobního příspěvku ke společné práci této dvojice. Výstavní celek je tak postaven na řadě jeho návrhů, ať už kresebných, či malířských studií. Jedná se o práce klíčového významu, jež určují ideu a téma budoucího sklářského díla… Tím, že řešila světla a stíny – světelnou dimenzi plastiky –, předurčovala i postupy dalšího vývoje trojrozměrné podoby ve skle. Tuto fázi zajišťovala Jaroslava Brychtová, buď sama, nebo s týmem dílenských mistrů v Pelechově u Železného Brodu. Libenského kresby a malby však vysoce překračují účel průpravné kresby nebo návrhu a lze je označit za autonomní umělecká díla. Některé proto také vznikly až po realizaci sklářského artefaktu. Přesto nebyl těmto malbách a kresbám po dlouhou dobu přikládán větší význam a nevystavovaly se. K prvnímu zveřejnění došlo až koncem 80. let.

Pro výstavu Via lucis získalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM) s podporou Ministerstva kultury České republiky od dědiců autentické návrhy, ve kterých Stanislav Libenský řešil v měřítku 1:1 detailně povahu dvou oken v Kapli sv. Václava ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě. Jejich původnost dokládá archivní černobílá fotografie, která zachycuje Libenského na lešení při jejich vzniku. Další vystavené návrhy pocházejí z rodinného majetku a Muzea města Brno. Prezentaci doplňují také sklářská díla vývojově předcházející realizovaným vitrailím, jež jsou ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea nebo zapůjčená laskavostí firmy Lasvit.

Výstava dále přináší málo známé archivní fotografie, ale i snímky, které nově, přímo v prostředí chrámů a kaplí, pořídili fotografové z UPM Gabriel Urbánek a Ondřej Kocourek.

Název výstavy Via lucis – neboli Cesta světla – odkazuje k podstatě sklářského díla, tedy k jeho transparenci a průsvitnosti. Světlo v něm hraje hlavní roli. Zároveň je zásadní pro fungování sakrálního prostoru, a to nejen křesťanského. Světlo a jeho cesta znamená v přeneseném slova smyslu také dar víry. Expozice dokládá věčnost kulturního odkazu vrcholných období české architektury a umění, jež neznají hranice času. A stvrzuje též trvání „světlého odkazu“ velkých osobností (nejen) české kultury – Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové.

 

 

Místo konání:
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2
Praha 1

Podrobnosti

Zahájení:
21. 10. 2021 @ 0:00
Ukončení:
31. 12. 2022 @ 0:00
Rubriky Akce:
, , ,
Štítky Akce:
, , ,

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo