Načítám Akce

« Všechny Akce

Vánoce v kostele sv. Antonína

24. 12. 2021 - 9. 1. 2022

Doba adventní nám poskytuje čas k přípravě na Vánoce. Adventní půlhodinky s varhanními improvizacemi a duchovním slovem P. Pavla Semely by měly nabídnout momenty vedoucí k spočinutí a zamyšlení. Adventní texty Bible patří k těm nejkrásnějším. Prvek očekávání a touhy po Spasiteli, jenž je v nich obsažen, nabízí mnoho podnětů jak varhaníkovi, který je hudebně zpracovává, tak i řečníkovi, jenž je komentuje.

Přijďte do kostela sv. Antonína na 1. neděli adventní 3. 12. v 17h zaslechnout něco z těchto myšlenek. Na varhany bude improvizovat varhaník Jakub Janšta. Jste srdečně zváni i na druhou Adventní půlhodinku, při níž bude improvizovat, stejně jako při 3. neděli adventní 17. 12. od 17h, legendární geniální improvizátor prof. Jaroslav Vodrážka, jenž i ve svých 85 letech nic neztrácí ze svého temperamentu  a jehož nápaditou a duchovní hloubkou naplněnou hru lze jen obdivovat. 

_____________________________________

Doba adventní by nám měla poskytnout čas a příležitost k přípravě na vánoční svátky. Touto přípravou na oslavu vánoc jsou bezesporu i Roráty, které po staletí naši předkové v tomto období pravidelně zpívali. Tyto zpěvy, prožívající v poslední době nebývalé vzkříšení, jsou po hudební i textové stránce naplněné očekáváním a radostí, stejně jako by měla být i celá doba adventní, jejímž tématem je příprava na narození Spasitele. Přijďte se přesvědčit a se souborem Ritornello si zazpívat tyto inspirující zpěvy a naladit se, uprostřed předvánočního shonu, na adventní, radostnou notu.

Koncertní provedení Rorátů se koná v úterý 12. 12. od 19.30 v kostele sv. Klimenta v Kostelní ulici.

_____________________________________

Krásné jesličky v kostele sv. Antonína jsou každoročně během Vánoc hojně navštěvovány. Při této příležitosti můžete na Boží Hod vánoční 25. 12. od 17h vyslechnout koncert známého smíšeného sboru Čeští madrigalisté pod vedením dirigentky Veroniky Hádkové. Na koncertě zazní skladby J. Handela, J. Galluse, V. A. Michny, V. K. H. Rovenského.

Více zde: http://www.svatyantonin.cz/news/adventni-a-vanocni-koncerty-ve-farnosti-sv-antonina/

Betlém

Historie Slovanského betlému. jehož autory jsou akademický sochař Václav Cvekl a Karel Štapfer, začíná okolo roku 1904. Postupně byl betlém doplňován o krojované figurky dalších slovanských národů. Zájem o toto vlastenecké pojetí jesliček se projevil v Americe, Japonsku a ve Španělsku. Před vývozem do ciziny však betlém zachránil farář Silvestr Hrnčíř, který jej zakoupil pro tehdy nově postavený kostel sv. Antonína, kde jsou jesličky umístěny od roku 1923. Betlém je typický tím, že přenáší biblický příběh do naší vlasti a umožňuje tak věřícímu stát se v přeneseném významu jedním z těch, kdo se přišli poklonit narozenému Vykupiteli.

Jesličky jsou přístupné:


24. 12. 10.00 – 17.00
25. 12. 10:00 – 19:00
26. 12. 10:00 – 19:00
31. 12. 10.00 – 17.00
1. 1. 2022 10:00 – 19:00
2. 1. 10:00 – 19:00
9. 1. 10:00 – 19:00

10:00 do 18:30, v sobotu od 17:00 do 18:30 a v neděli od 8:00 do 12:00.

Více zde: https://www.svatyantonin.cz/kdy-je-otevreno-mse/

10:00 do 18:30, v sobotu od 17:00 do 18:30 a v neděli od 8:00 do 12:00.

Více zde: https://www.svatyantonin.cz/kdy-je-otevreno-mse/

Kostel je otevřen od pondělí do pátku 10-19 hodin, v sobotu 17-19 hodin, v neděli 7-12 a 17-19 hodin.

Více zde: https://www.svatyantonin.cz/kdy-je-otevreno-mse/

Kostel je otevřen od pondělí do pátku 10-19 hodin, v sobotu 17-19 hodin, v neděli 7-12 a 17-19 hodin.

Více zde: https://www.svatyantonin.cz/kdy-je-otevreno-mse/

Kostel je otevřen od pondělí do pátku 10-19 hodin, v sobotu 17-19 hodin, v neděli 7-12 a 17-19 hodin.

Více zde: https://www.svatyantonin.cz/kdy-je-otevreno-mse/

10:00 do 18:30, v sobotu od 17:00 do 18:30 a v neděli od 8:00 do 12:00.

Více zde: https://www.svatyantonin.cz/kdy-je-otevreno-mse/

Místo konání:
Kostel sv. Antonína Paduánského
Strossmayerovo náměstí
Praha 7

Podrobnosti

Zahájení:
24. 12. 2021 @ 0:00
Ukončení:
9. 1. 2022 @ 0:00
Rubriky Akce:
,
Štítky Akce:
,

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo