Načítám Akce

« Všechny Akce

Stálé expozice Národního zemědělského muzea

1. 1. 2010 - 31. 12. 2030

MYSLIVOST

  • Expozice vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, postoje, poslání, profese i koníčka. Zážitkovým i edukačním způsobem zprostředkovává historii myslivosti, povinnosti i privilegia mysliveckého stavu, průběh mysliveckého roku a další oborové informace.

LABORATOŘ TICHA

  • Audiovizuální instalace z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015 představuje živý les vsazený do futuristické laboratoře. Díky moderním technologiím umožňuje návštěvníkům nahlédnout do buněčné úrovně lesního biotopu. Vnořte se do ticha, obklopte se tichem a otevřete se nevšednímu zážitku.

RYBÁŘSTVÍ

  • Moderní interaktivní expozice představuje rybolov nejen jako potravinový fenomén, ale i ve spojení s rybníkářstvím jako významnou činnost člověka po staletí ovlivňující krajinu. Expozici oživují velká akvária s živými sladkovodními rybami a průhled do bobří nory.

JEDE TRAKTOR – SBÍRKA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY NZM

  • Na ploše 520 m2 je představeno 20 nejdůležitějších předmětů – traktory, stabilní motory mlátičky, motorové mlátičky. Je koncipována jako příběh, který provede návštěvníka historií mechanizace náročné práce zemědělců. Expozice má interaktivní charakter a její součástí jsou elektronické hry, herní konzole, vzdělávací a výukové programy pro školy.

VODA V KRAJINĚ

  • Expozice zahrnuje velmi širokou škálu sdělení, souvisejících s významem a rolí vody v našem životě. Voda jako základ života, voda jako krajinotvorný prvek ve všech jejích podobách, voda jako živel i ta zkrocená, sloužící lidem, tvoří dějové okruhy a vrstevnaté obrazy v expozici vyprávěné tak, aby oslovily široké návštěvnické spektrum. Symbolem expozice zůstává člověk, pro nějž je voda podmínkou života, který ji umí zkrotit, ale také s ní prohrává.

OBJEVOVNA

  • Objevovna nemá charakter typicky expoziční a blíží se spíše studovně – badatelně. Jejím posláním je nabídnout všem zvídavým návštěvníkům „objevovat“ nové poznatky a informace k tematickým expozicím a zemědělským oborům zastoupeným v Národním zemědělském muzeu. Probíhají zde také výukové či lektorské programy a přednášky pro školní a zájmové skupiny.

ŽIVÁ ZAHRADA

  • Zahrada s vyhlídkovou terasou vám nabídne nejen netradiční a výjimečný pohled na Prahu. Na střešním záhonu si můžete nejen přivonět k bylinkové zahrádce, ale v muzeu si můžete také vypůjčit piknikové vybavení a zakoupit české kvalitní potraviny. Výhled na Prahu si tak můžete vychutnat všemi smysly, včetně těch chuťových

GASTRONOMIE

  • Expozice Gastronomie – pro děti i profesionály spojuje dětskou gastronomickou hernu a gastrostudio, a nabízí tak pohled na jídlo i jeho přípravu z mnoha perspektiv. Jídlo jako nezbytnost, radost i hra. Děti uvnitř expozice podniknou hned několik zajímavých výletů – do dávné i nedávné historie, do jednotlivých ročních období a také do různých přírodních prostředí.

ZEMĚDĚLSTVÍ

  • Zemědělství od neolitu představuje základ celé společnosti, je nejvýznamnějším přínosem pro lidstvo, umožnilo rozvoj dalších odvětví, vědy a techniky. Mottem moderní interaktivní expozice je „Umírněnost neboli cesta selského rozumu“. Najdete v ní unikátní sbírkové předměty včetně mnoha preparátů hospodářských zvířat, poslechnete si příběhy našich předků, seznámíte se s historií zemědělství i koloběhem hospodářského roku.

 

Místo konání:
Národní zemědělské muzeum
Kostelní 44
Praha 7

Podrobnosti

Zahájení:
1. 1. 2010 @ 0:00
Ukončení:
31. 12. 2030 @ 0:00
Rubriky Akce:
, , ,
Štítky Akce:
, , ,

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo