Načítám Akce

« Všechny Akce

Stálé expozice Národního technického muzea

1. 1. 2014 - 31. 12. 2030

 MUZEUM ON-LINE

 Stálé expozice Národního technického muzea můžete prozkoumat z pohodlí domova prostřednictvím virtuální prohlídky.

 

V expozici Architektura, stavitelství a design jsou představeny nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích v letech 1860–1989. 

Expozice Astronomie je koncipovaná jako nekonečný prostor vesmíru plný zářících hvězd – unikátních sbírkových předmětů.

V expozici Doprava je v samostatných příbězích představen historický vývoj automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké, lodní a železniční dopravy a hasičské techniky.

Vývoj fotografie, její uplatnění a vliv od 19. století až dodnes, je prezentován společně se základními fotografickými procesy a jejich vývojem ve stylizovaném fotografickém ateliéru v expozici Foto kino.

Expozice Tiskařství evokuje autentickou atmosféru tiskárny a seznamuje s vývojem hlavních tiskařských technologií a sledovat jejich vývoj od vynálezu knihtisku až po současnost.

Retrospektivní pohled do několika časových celků koncipovaných od současnosti do poloviny 19. století nabízí expozice Technika v domácnosti.

Hlavním námětem expozice Chemie kolem nás je příběh setkávání člověka a chemie během dne, představuje také způsob práce v laboratořích v minulosti a současnosti.

Expozice Měření času zobrazuje technický vývoje chronometrie. Zvláštní zřetel je brán na rozvoj domácího hodinářství, jehož počátky jsou doloženy již za vlády Lucemburků.

Báňskou techniku a dobývací technologie v průběhu dějin představuje expozice Hornictví. Nejdůležitějším pilířem expozice je maketa rudného a uhelného dolu z 50. let 20. století, jejíž chodby dosahují rozlohy 350 m².

Expozice Hutnictví / Kovy – cesta civilizace prezentuje technický a historický vývoj hutnictví a jeho vazbu k životu společnosti, kterou nejvíce ze všech kovů ovlivnilo železo.

Expozice Interkamera / Prostor, barva a pohyb seznamuje s historickými i současnými druhy prostorové fotografie. Jsou zde představeny všechny základní fotochemické procesy barevné fotografie, principy digitální fotografie a vývoj fotografického zachycení pohybu.

Prohlídka expozice Televizní studio je s ohledem na svůj charakter možná pouze s průvodcem, který návštěvníkům názorně ukáže, jak studiová technika funguje.

Interaktivní expozice Technika hrou s výstavou Top Secret o špionážních taktikách na desítkách exponátů ukazuje principy daktyloskopie, balistiky, kódování dokumentů apod.

Expozice Cukr a čokoláda je věnována českému cukrovarnictví. Cukr byl pro Československo strategickou komoditou, která měla politický vliv, a proto se mu také říkalo „bílé zlato“.

Herna Merkur je určena malým i velkým návštěvníkům pro odpočinek, zábavu a poučení. Je věnovaná kovové stavebnici Merkur – nejznámější české hračce, která vznikla počátkem dvacátého století.

 

Místo konání:
Národní technické muzeum
Kostelní 42
Praha 7

Podrobnosti

Zahájení:
1. 1. 2014 @ 0:00
Ukončení:
31. 12. 2030 @ 0:00
Rubriky Akce:
, , , ,
Štítky Akce:
, , , ,

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo