Načítám Akce

« Všechny Akce

Portrét v notách

13. 5. 2021 - 31. 12. 2030

Stálou expozici muzea Lobkowiczkého paláce obohatily dvě místnosti přepracované hudební expozice, které představují návštěvníkům mnoho z nejdůležitějších okamžiků historie hudby. Výstava Portrét v notách je jedním z výsledků sedmiletého projektu katalogizace a studia Lobkowiczkého hudebního archivu, které přinesly mnoho nových objevů.

Výstava zve návštěvníky k prozkoumání téměř 300 let bohatého hudebního dědictví rodiny Lobkowiczů. K vidění je bezkonkurenční sbírka hudebních nástrojů, zahrnující barokní strunné nástroje a obřadní trompety. Nejzásadnější období lobkowiczkého zájmu o hudbu, které expozice detailně představí, je éra Františka Josefa Maxmiliána, 7. knížete z Lobkowicz (1772–1816), který se stal celoživotním mecenášem hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena. K vidění tak jsou dobové kopie rukopisů a první tištěná vydání Beethovenových Symfonií č. 3, 4 a 5., dále Mozartovy autografické revize Händelova Mesiáše a další archivní a účetní záznamy a rodinná korespondence, jež umožňují pochopit hloubku lobkowiczké vášně pro hudbu v širších souvislostech.

Nové interaktivní prvky vnesly do expozice audiovizuální technologie. Návštěvníci mohou na dotykových obrazovkách listovat hudebními partiturami a rukopisy vzácných děl, prohlédnout si archiválie umístěné v zásuvkách, anebo se nechat osvěžit hudbou v jedné ze čtyř tzv. zvukových sprch obklopených portréty hudebníků a členů rodiny Lobkowicz. V místnostech jsou dále digitálně promítány operní scény ze 17. století a animace Mozartovy adaptace Händelova Mesiáše. Unikátní hudební zážitek, který prostupuje několika smysly najednou, je doplněn audioprůvodcem, namluveným William Lobkowiczem a kurátorem Lobkowiczkých sbírek. Pomocí hudebních ukázek se návštěvníci dozví mnohé o dějinách hudby, jak je zrcadlila rodinná historie Lobkowiczů.

Virtuální prohlídka

Místo konání:
Pražský hrad – Lobkowiczký palác
Jiřská 3
Praha 1

Podrobnosti

Zahájení:
13. 5. 2021 @ 0:00
Ukončení:
31. 12. 2030 @ 0:00
Rubriky Akce:
,
Štítky Akce:
,

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo