Načítám Akce

« Všechny Akce

Adolph Menzel: Mezi dějinami a každodenností

16. 11. 2021 - 13. 2. 2022

Německý malíř Adolph Menzel (1815⁠–⁠1905) byl umělcem širokého námětového a výrazového rozsahu. Oficiální polohu jeho díla představuje historická malba, jíž se za svého života nejvíce proslavil. V té se zaměřoval na výjevy z německých, především pak pruských dějin a také na současné události, jež vedly ke sjednocení Německa v roce 1871. Menzelovy zásluhy v tomto oboru přispěly k tomu, že na sklonku svého života získal šlechtický titul (1898) a jeho jméno bývá uváděno ve formě „Adolph von Menzel“. Malíř byl vrstevníkem francouzských realistů a z jeho tvorby i životopisu je patrné, že sledoval soudobé umělecké dění ve Francii, utvářející cestu k modernímu umění.

Témata vysokého umění tvoří jen část rozsáhlého Menzelova díla. Malíř se intenzivně zajímal také o každodenní život rozmanitých vrstev dobové společnosti. Ty nejčastěji zachycoval kresbou a grafikou, prezentovanou v aktuálním grafickém kabinetu. Práce na papíře měla v jeho tvorbě důležité místo, neboť jako syn majitele litografického ústavu se Menzel od raného mládí věnoval grafické práci a později se stal vyhledávaným ilustrátorem. Specifickou polohu jeho díla tvoří práce karikaturní a komické povahy, dokumentované mimo jiné kresbami, provázejícími malířovu osobní korespondenci. Tento druh uměleckého projevu vypovídá o tom, že mnozí z výtvarníků, jejichž dílo si již za jejich života získalo velkou vážnost a všeobecný respekt, neztratili schopnost a potřebu sebeironie a vidění sebe sama i v „nevážných“ souvislostech.

Kurátor: Petr Šámal

Grafický kabinet ve 4. patře Veletržního paláce

Místo konání:
Národní galerie Praha – Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Podrobnosti

Zahájení:
16. 11. 2021 @ 0:00
Ukončení:
13. 2. 2022 @ 0:00
Rubriky Akce:
,
Štítky Akce:
,

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo