Poplatek za psa můžete zaplatit přes Portál Pražana

Praha rozšiřuje Portál Pražana o další funkci, tentokrát se jedná o agendu místního poplatku ze psů. V současnosti je v provozu pilotní fáze projektu v městské části Praha 3, další městské části budou brzy následovat.

Realizace agendy psů reaguje na jeden z hlavních cílů Portálu Pražana, tedy umožnit Pražanům, aby si mohli vyřídit své záležitosti s městem na jednom místě, a to pouze pomocí počítače nebo chytrého telefonu. „V naší metropoli žije přibližně 90 tisíc psů, proto mi přijde důležité mít možnost zaplatit tento správní poplatek online bez nutnosti chodit někam na úřad. O tom, že mají obyvatelé Prahy o poskytování služeb online zájem, svědčí i neustále se zvyšující návštěvnost Portálu Pražana,“ uvádí Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Prostřednictvím Portálu Pražana je nyní možné provést přihlášení i odhlášení psa, zobrazit poplatkové povinnosti a aktuální finanční rekapitulaci nebo provést změnu v evidenci, jako je například přidání dalších psů či čísla čipu a jeho úprava.

„Jedná se o logický krok, jelikož možnost vyřídit si maximum věcí online je výhodné jak pro obyvatele, tak i pro samotný řad. Praha 3 je připravena se stát pilotním místem pro digitalizaci dalších agend, které by měly následovat,“ říká starosta městské části Praha 3 Jiří Ptáček.

Portál bude magistrát rozšiřovat také o další služby, kdy v březnu bude mimo jiné spuštěno připomínkování metropolitního plánu. Rozvíjet bude město také vyřízení parkování a parkovacích karet, které již funguje. Podle primátora Zdeňka Hřiba je portál navštěvovaný a obyvatelé metropole o něj mají zájem. Kupříkladu loni v září v jeden den zaznamenal úřad 12.000 uživatelů. “Návštěvnost postupně stoupá,” řekl.

Portál město spustilo v září 2020, při vývoji využilo zdrojový kód státního Portálu občana. S pomocí Portálu Pražana mohou lidé řešit například prodloužení nájmu v magistrátním bytě, platbu za komunální odpad, žádost o záštitu primátora, oznámení o konání shromáždění, žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo on-line rezervaci návštěvy na registrech vozidel a řidičů.

 

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo