Vánoční program v Zoo Praha

Po celé vánoční svátky a Nový rok zve Zoo Praha na bohatý program tradičních i mimořádných komentovaných krmení a setkání. Na Štědrý den mohou Pražané přinést zvířatům i malé dárky  ve formě vhodného krmiva.

Pokladny ZOO Praha  budou 24. prosince otevřeny do 14 hod, areál a pavilony však zůstanou přístupné až do 16 hod. Návštěvníci, kteří by chtěli zvířata obdarovat, jim mohou přinést k hlavnímu vchodu krmivo v podobě suchého pečiva, mrkví či jablek. Děti do 15 let mají v tento den vstup za pouhou jednu korunu.

Na Štědrý den ve 13:30 a na Nový rok ve 14 hod je pak navíc naplánováno mimořádné vystoupení lachtanů jihoafrických. Ve dnech 27. až 29. prosince proběhne krmení zvířat nevyužitými vánočními stromky a krmivem, které na Štědrý den přinesou návštěvníci.

Na svátek Tří králů, 6. ledna, budou po Zoo chodit Kašpar, Melichar a Baltazar a rozdávat drobné dárky dětským návštěvníkům. Od 13 hod proběhne komentované krmení velbloudů dvouhrbých.

Vánoční program

19. – 24. prosince: Betlémské světlo je k dispozici u hlavního vchodu

24. – 26. prosince: Vánoce v zoo

Na Štědrý den jsou pokladny otevřeny do 14 hod, areál a pavilony do 16 hod. Děti do 15 let mají v tento den vstup za 1 Kč. Ostatní dny platí standardní otevírací doba od 9 do 16 hod.

9:00 – 14:00       Návštěvníci mohou nosit k hlavnímu vchodu zvířatům krmivo suché pečivo, mrkev či jablka (pouze 24. 12.)

10:00    Setkání u nestorů kea – venkovní expozice Rákosova pavilonu

10:30    Krmení klokanů obrovských a klokanů rudokrkých – Darwinův kráter

11:00    Krmení tučňáků Humboldtových

12:00    Setkání u psů pralesních

13:30    Vystoupení lachtanů jihoafrických (pouze 24.12.)

13:30    Setkání u slonů indických – uvnitř pavilonu v Údolí slonů (24.12.), vyhlídka naproti vlkům v Údolí slonů (25. a 26.12., koná se pouze za příznivého počasí)

14:00    Setkání u sobů karelských

14:30    Setkání u takinů indických

15:30    Setkání u ďáblů medvědovitých – Darwinův kráter

 

27. – 29. prosince: Nadílka u zvířat – předání nevyužitých vánočních stromků a krmení, které zvířatům na Štědrý den přinesli návštěvníci

10:00    Nestoři kea

10:30    Žirafy núbijské

11:00    Medojedi

12:00    Zubři

12:15    Bizoni

12:30    Losi evropští

13:00    Sloni indičtí

13:30    Levharti mandžuští (pouze 27.12.)

13:30    Hyeny čabrakové (pouze 28.12.)

13:30    Vlci euroasijští (pouze 29.12.)

14:30    Paovce hřivnaté

15:00    Gorily nížinné

 

 

1. ledna: Nový rok u zvířat – speciální novoroční komentovaná krmení a setkání se zvířaty doplněná soutěžními otázkami o drobné ceny

10:00   Setkání u nestorů kea – venkovní expozice Rákosova pavilonu

10:30   Krmení klokanů obrovských a rudokrkých – Darwinův kráter

11:00   Krmení tučňáků Humboldtových

11:30   Krmení velbloudů dvouhrbých

13:30   Setkání u slonů indických – vyhlídka naproti vlkům v Údolí slonů (koná se pouze za příznivého počasí)

14:00   Vystoupení lachtanů jihoafrických

14:30   Krmení makaků magotů

15:00   Krmení vlků euroasijských

15:30   Setkání u ďáblů medvědovitých – Darwinův kráter

 

2. ledna: Komentovaná krmení a setkání se zvířaty

10:00    Setkání u nestorů kea – venkovní expozice Rákosova pavilonu

10:30    Krmení klokanů obrovských a klokanů rudokrkých – Darwinův kráter

11:00    Krmení tučňáků Humboldtových

12:00    Setkání u psů pralesních

13:30    Setkání u slonů indických – vyhlídka naproti vlkům v Údolí slonů (koná se pouze za příznivého počasí)

14:00    Setkání u sobů karelských

14:30    Setkání u takinů indických

15:30    Setkání u ďáblů medvědovitých – Darwinův kráter

 

6. ledna: Tři králové – po zoo budou chodit a rozdávat drobné dárky dětským návštěvníkům Kašpar, Melichar a Baltazar

13:00   Krmení velbloudů dvouhrbých

 

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo