Chovatelské úspěchy v ZOO Praha v roce 2021

Mláďata papouška trichy orlího, samička tapíra jihoamerického, historicky první čtyřčata tayry nebo kachňata pižmovky konžské – to jsou vybrané druhy, které z odborného hlediska reprezentují úspěšné odchovy uplynulého roku v Zoo Praha.

„Letos se  v Zoo Praha narodilo nebo vylíhlo přes tisíc  mláďat z celkem 199 různých živočišných druhů – savců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb. Další k nim samozřejmě stále přibývají,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Některá z nich, jako například tapíří samička Jasmína nebo čtyřčata tayry, vzbudila zájem médií i veřejnosti, zatímco jiná zůstala trochu v pozadí. I mezi nimi jsou však významné odchovy, které bychom rádi blíže představili.“

TRICHA ORLÍ
Psittrichas fulgidus

Už o druhé letošní mládě pečujeteď  pár papoušků trichů orlích v chovatelském zázemí pražské zoo. Trichové trpí úbytkem svého přirozeného prostředí v důsledku kácení deštných pralesů na Nové Guineji, kde jsou navíc pro své krásné dlouhé peří často loveni. Proto byl tento druh před čtyřmi lety zařazen na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN mezi zranitelné (vulnerable). Zoo Praha je jednou ze sedmi evropských a jedinou českou zoologickou zahradou, která tyto papoušky chová.

První letošní mládě trichy orlího se v pražské zoo vylíhlo koncem ledna, další pak počátkem října. Právě toto mládě je prvním přirozeně odchovávaným mládětem v evropské zoologické zahradě. Jeho odchov totiž probíhá pod rodiči v hnízdní budce, kterou by mělo opustit koncem roku. Jde zároveň již o třetí zdejší úspěšně odchované mládě tohoto druhu.

Chov trichy orlího v Zoo Praha se datuje od roku 2014, kdy přišla první samice, následovaná o dva roky později dvěma samci a další samičkou.

Zajímavostí je i pohlavní dvojtvárnost tohoto papouška, samec má oproti samici navíc červená pírka v oblasti příuší. Jedná se také o potravního specialistu. I přes velkou hmotnost – až jeden kilogram – se živí výhradně ovocem, nektarem a ovocnými šťávami.

 

 

 

 

TAPÍR JIHOAMERICKÝ
Tapirus terrestris

K nejatraktivnějším mláďatům uplynulé sezóny se zařadilo pruhované mládě tapíra jihoamerického. V roce 2002 byl tento lichokopytník z důvodu jeho lovu a ztráty přirozeného biotopu zařazen na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN mezi zranitelné (vulnerable). O to cennějším přírůstkem je tapíří samička, která se v Zoo Praha narodila letos v dubnu a je nositelkou jedinečných a v evropském chovu dosud nezastoupených genů.

Samička tapíra jihoamerického Jasmína je prvním potomkem samice Taluen, která do pražské zoo dorazila před dvěma lety z Francouzské Guyany. Díky tomu byl evropský chovný program (EEP) obohacen o zcela nové geny a Zoo Praha jako jedna z mála institucí získala doporučení k rozmnožování chovného páru. Otec mláděte, samec Tex, má také velmi zajímavý neevropský původ, před patnácti lety přijel z USA. Narozená samička je tak podle koordinátorky chovu prvním doporučeným mládětem, které se narodilo v programu po řadě let.

Už  sedmiměsíční samice již takřka ztratila své tečky a pruhy, které jsou charakteristické pro tapíří mláďata, a postupně se zbarvuje do tmavohnědé podoby dospělých. Zoo Praha chovala tapíry jihoamerické již v letech 1950−1957. Jejich chov byl obnoven v roce 2004 a první mládě, samec Heřmánek, se zde narodilo o dva roky později. Samička Jasmína je již čtvrtým zdejším přírůstkem tohoto druhu.

 

 

 

 

TAYRA
Eira barbara

Eira, tayra, hyrare či kuna brazilská – to vše jsou názvy elegantní a štíhlé lasicovité šelmy ze Střední a Jižní Ameriky, jejíž historicky první čtyřčata v České republice se koncem léta narodila v Zoo Praha. Tuto půvabnou kunovitou šelmu v uplynulém roce rozmnožily pouze dvě evropské zoologické zahrady.

Běžně se tayrám rodí jedno až dvě mláďata. Čtyřčata jsou u tohoto druhu velmi neobvyklá a v českém chovu se narodila vůbec poprvé. Tři samice a jeden samec přišli na svět poslední srpnový den. Jejich matkou je šestiletá samice, odchovaná v pražské zoo, a otcem jedenáctiletý samec, který přišel v roce 2011 ze švýcarské zoologické zahrady Papiliorama. Zoo Praha chová tayry od roku 2004 a první úspěšný odchov se zde podařil před deseti lety. Jednalo se o vůbec první odchované mládě tohoto druhu v České republice.

Tayra je nejblíže příbuzná kunám a grizonům. V přírodě obývá nejrůznější lesnaté a křovinaté oblasti od středního Mexika po severní Argentinu a Trinidad. Vzhledem k velkému areálu rozšíření vědci rozlišují kolem devíti poddruhů. Není vážněji ohrožená, její stavy však mají sestupnou tendenci.

 

 

 

 

PIŽMOVKA KONŽSKÁ
Pteronetta hartlaubii

Velký chovatelský úspěch představuje sedm mláďat pižmovky konžské, která se v Zoo Praha vylíhla letos v dubnu. Jde o první kachňata tohoto druhu v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Pražská zoologická zahrada patří k pouhým třem institucím v Evropě, které tyto vrubozobé ptáky chovají.

Mláďata se pětiletému samci a dvouleté samici podařilo odchovat přirozeným způsobem. Pižmovky konžské běžně hnízdí v dutinách stromů, kachňata byla proto odchovávána v budce umístěné metr a půl nad zemí. Z této výšky pak musela hnědožlutá ochmýřená mláďata vyskákat, jak je pro ně obvyklé i ve volné přírodě.

Chov pižmovek konžských zahájila Zoo Praha v červnu loňského roku, kdy získala dva nepříbuzné páry ze specializovaného neveřejného chovného centra Pinola Conservancy ve státě Louisiana v USA. Zástupci tohoto druhu byli sice do Evropy přivezeni již dříve, jen zřídka se je však podařilo rozmnožit – naposledy se tak stalo před dvaceti lety. Tento vzácně chovaný monotypický zástupce svého rodu je v současné době doménou pouze českých zoologických zahrad a nelze jej spatřit v žádné jiné evropské zoo.

 

 

Mláďata vylíhnuta 16.8.2021

 

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo