Když hvězdy září v Národním muzeu

Známé a i téměř zapomenuté osobnosti českého divadla připomíná v nové budově Národního muzea výstava Když hvězdy září. Ukazuje postavení herců ve společnosti za posledních přibližně 200 let, kdy zpočátku stáli na jejím okraji, aby se posléze stali populárními ikonami a byli, často proti své vůli, zapojeni do politických zápasů své doby.

Na konkrétních životních a uměleckých příbězích několika desítek významných osobností expozice nabízí zamyšlení nad tím, jak velké herecké hvězdy ovlivňovaly životní, módní či estetický styl své doby.

“Nevyhýbáme se ani kontroverzním tématům: příběhům dokládajícím, jak se v Čechách úspěch neodpouští i jak různé režimy využívají popularity hereckých osobností,” uvedl ředitel NM Michal Lukeš.

O vztahu herců a politické moci se dozvíme podrobnosti v oddílu nazvaném Kolaborace!? “Otazník a vykřičník na konci naznačuje, že málokterý příběh je černobílý. Herce nesoudíme, nedáváme žádná znaménka  plus nebo minus,” podotkla kurátorka Lenka Šaldová.

Na výstavě se nacházejí předměty z osobních pozůstalostí velkých hereckých hvězd, jakými byli například Ema Destinnová, Hana Kvapilová, Eduard Vojan, Marie Hübnerová, Jindřich Mošna, Svatopluk Beneš, Anna Sedláčková, Marie Zieglerová, Olga Scheinpflugová, Karel Höger či Radovan Lukavský. Ukazuje prostředí velkých scén i bytového divadla Vlasty Chramostové.

Ve dvou sálech také ukazuje méně známé či neznámé skutečnosti, jak tyto osobnosti žily ve svém soukromí, anebo čím se zabývaly mimo svou profesi. Prohlédneme si i například šperky Emy Destinové, pracovnu Oldřicha Nového, šaty Adiny Mandlové nebo Popelčiny šaty a střevíček z pohádky Tři oříšky pro Popelku.

Část výstavy věnovaná aktuálnímu dění nabízí také cenu Thálie udělenou v roce 2020 Josefu Abrhámovi nebo loňské ocenění Český lev pro Ivana Trojana.

Výstava Když hvězdy září je otevřena od 13.12. 2021 do 30.9.2022

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo