Šťastné a bezpečné s PID Lítačkou

Vyrazte na předvánoční procházku proti proudu času až do tajemné zahrady. Můžete se vypravit ze zastávky Veletržní palác, trasa pak propojuje dvě velmi odlišné pražské čtvrti i dvě ikonické budovy Národní galerie v Praze. Propletete se starými pražskými uličkami s jejich typickou atmosférou, až dorazíte k Anežskému klášteru a jeho nově upravené klášterní zahradě. Celá procházka má krásné 4 km, což je ideální třeba po obědě. Vrátit se můžete ze zastávky Nemocnice Na Františku.

 

 

Další tip na předvánoční procházku vede  do parku Podviní, kde zažijte Prahu tak trochu jinak. Rozsáhlý, pěkně upravený park se nachází mezi ulicemi Podvinný mlýn, Sokolovská a Rubeška. Prozkoumejte parková jezírka s potůčky, kudy se vine Rokytka, nebo umělou skálu s jeskyní. Na místě se nachází také napodobenina keltského hradiště, vyhlídka, pískovcová skaliska a také dětské hřiště. Vypravit se do parku Podviní můžete například ze zastávky Poliklinika Vysočany nebo z vlakového nádraží Praha-Vysočany.

 

 

 

Vydejte se po stopách vodních pramenů. Věděli jste, že na území Prahy je více než 200 pramenů a studánek? Jako první můžete vystoupit na zastávce Lysovaje a vydat se k Zázračné studánce, která se nachází u vstupu do přírodní památky Housle. Návštěvu Zázračné studánky lze spojit s procházkou krátkou naučnou stezkou. Z Lysolají pak můžete pokračovat do Tiché Šárky ze zastávky Jenerálka. V povodí Šáreckého potoka je studánek celá řada, například studánky Pod Matějem, Pod Kapličkou, nebo Zlatnice.

 

 

Vydejte se na romantickou procházku z Bubenče do Troji, vyrazit můžete třeba ze zastávky Chotkovy sady. Na této procházce vás čekají zdobené secesní vily s folklorními motivy, velkolepé rezidence v historizujících stylech i romantická budova Místodržitelského letohrádku. Pak můžete nasednout na přívoz, kde také platí jízdenka či kupón v PID Lítačce, a nechat se odvézt do Troji. Tam můžete zavítat na Trojský zámek, nebo třeba do botanické zahrady. Zpátky se pak dostanete ze zastávky Zoologická zahrada.

 

 

 

 

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo