Betlémské výstavy

Kolik už jste letos viděli Betlémů? O Vánocích jich není nikdy dost. Proto přinášíme tipy na místa, kde uvidíte ty nejkrásnější z nejkrásnějších.

Výstava historických i současných betlémů

Najdeme ji v areálu kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí na Praze 1. Mapuje současnou tvorbu betlémů jak v otázce tvůrců, tak v rozsahu použitých materiálů. Zároveň tvoří výstavu i velké množství historických betlémů, opět s ukázkou rozmanitosti použitých materiálů a jejich výroby. Nejpoutavější je mechanický betlém pana Jiřího Votruby, v současné době již 4,5m dlouhý, a betlém postavený podle Třešťských betlémů s historickými figurkami řezbáře Boudného, který se svými rozměry 3×2,5m patří k největším betlémům v Praze.

Výstava je otevřena denně od 10 do 18hod až do 5. 1. 2022.

24. 12. do 16hod, 31. 12. do 15hod, 1. 1. od 13 do 18hod.

 

Vánoční výstava v Betlémské kapli – Jak se co dělávalo

Po celý čas adventu až do nového roku se o navození sváteční nálady stará vánoční výstava v Betlémské kapli, která je nedílnou součástí pražských Vánoc a ten, kdo ji ještě nikdy nenavštívil, by si ji měl letos zařadit do svého seznamu vánočních zastavení. Letošní výstava s “Betlémy v Betlémské kapli 2021 – Jak se co dělávalo” se zaměřila na stará řemesla a ukázky toho, jak si dříve bez mechanizace a počítačů lidé připravovali pokrmy a zhotovovali různé nástroje. Výstava bude rozřazena do čtyř okruhů: Lidová řemesla, Vánoční ozdoby, Betlémy a Vánoční zvyky a zvykoslovné předměty. www.vanocnivystava.cz

Výstava je otevřena denně od 9 do 18hod do 3. 1. 2022.

24.12. od 9 do 14 hod, 25.12. od 13 do 18 hod, 31.12. od 9 do 14 hod  a 1.1.2022 od 13 do 18 hod.

Tradiční výstava betlémů v Muzeu Karlova mostu

Přijďte nasát atmosféru a kouzlo Vánoc do Muzea Karlova mostu. I letos pro vás Muzeum Karlova mostu připravuje již tradiční výstavu betlémů. V rámci výstavy se seznámíte také se starobylými vánočními pověrami a kouzly, které provázely naše předky v tento slavnostní čas. Muzeum tradičně představí své unikátní betlémy, například Slaměný betlém v životní velikosti polského umělce Andrzeje Wrzecionka, Vltavský rybí betlém zapsaný v České knize rekordů, Africký z ebenového dřeva, Námořnický, či betlém z kukuřičného šustí.

Výstavu je možné navštívit od začátku Adventu do 2. 2. 2022, tedy do svátku Hromnic, v Muzeu Karlova mostu.

 

 

Betlémy 2021 – chrám Matky Boží před Týnem (Týnský chrám)

Vystavený betlém v Týnském chrámu nemá známého autora,  dokonce neznáme ani  přesnou dobu vzniku. Výjev je tvořen seskupením dřevěných figurek, vzniklých v různých dobách, na stupňovitém pozadí stylizovaného města zakončeného hradbami s cimbuřím. Nejstarší jsou postavy Panny Marie a sv. Josefa s několika pastýři, které pocházejí zřejmě z konce 19. století. Kromě chýše se nezachovala žádná starší architektura.  Zvláštností je dvojí pojetí Svaté rodiny: Ježíšek v jeslích je od svátku Tří králů nahrazován biblicky věrnějším zpodobením sedící Panny Marie s děťátkem na klíně, které adorují mágové z Východu.

Betlém je možné navštívit: 25. – 26. 12. 10:30 – 12:00hod, 25. – 26. 12.  15 – 17hod,  1. 1.  10 – 12hod, 6.1.  10 – 12hod.

 

Betlémy 2021 – kostel sv. Matěje v Dejvicích

V době největší slávy měly jesličky přes 300 figurek zdobených autentickými kroji ze všech koutů naší země a fronty na výstavu sahaly až ke dveřím na hřbitov. Současná podoba perníkových jesliček je dílem učně paní Horálkové, Daniela Zítky, který peče a zdobí betlém od roku 2002.

Psal se rok 1972, naše republika se nacházela v období nástupu tvrdé normalizace a křesťanské tradice, včetně té vánoční, byly opomíjeny, někdy i potlačovány. V malém kostelíčku svatého Matěje začíná svoji kněžskou činnost aktivní P. Jan Machač, který zaopatřuje maminku akademické malířky Helenky Horálkové. Ta mu z vděčnosti přinesla o vánočních svátcích pár napečených perníkových figurek, aby je rozdal ministrantům. Ale jemu se krásné perníčky zalíbily a dal je raději vystavit v kostele.

Otevírací doba: 24.12. 11 – 15hod, 25.12. 11 – 17hod, 26.12. 11 – 17hod, 1.1. 2022  11 – 17hod, 2.1.  2022 11 – 17hod,  9.1. 2022 14 – 17hod.

 

Perníkové jesličky u Matěje

Od 24. prosince bude v kostele u sv. Matěje v Dejvicích vystaven betlém. Návštěvníci si jej mohou prohlédnout během svátků a o víkendech až do konce ledna. Perníkové jesličky u sv. Matěje s více než padesátiletou tradicí čítají v současné době 250 figurek. http://www.matejstranti.com/

 

Betlémy 2021 – Pražské Jezulátko

Velký betlém, malovaný na deskách, je umístěn venku a vede návštěvníky od zastávky tramvaje až dovnitř kostela. Uvnitř najdete novodobé jesličky dozdobené od dětí, které se zúčastnily předvánočních programů. Jedná se o novodobý betlém, jehož materiál imituje porcelánovou hmotu. V některých létech bývá tato svatá Rodina doplňována figurkami zvířátek ze staršího řezaného betlému.
muzeu kostela je stálá výstava betlémů z celého světa – Střední a Jižní Ameriky, Kanady, Filipín a další vchod přes kostel vpravo od hlavního oltáře.

Betlémy je možné navštívit: PO–SO 9:30 – 17:00 hod, NE 13–18hod, vstup zdarma.

 

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo