Praha hledá dobrovolníky do boje s pandemií

Vedení hlavního města dnes požádalo potenciální zájemce z řad široké veřejnosti, ale i ambulantní a praktické lékaře, aby se zapojili různými způsoby do pomoci přetíženým nemocnicím a dalším zdravotnickým i sociálním zařízením nejen na území metropole. Hrozí totiž, že zejména v období Vánoc, ve druhé polovině letošního prosince, už nebudou postačovat personální kapacity, které by se dostatečně postaraly o pacienty.

Pandemie koronaviru zatím nezvolňuje, nemocnice tak nadále fungují s maximálním nasazením. Nad rámec své běžné činnosti totiž musí zajišťovat i péči o covid pozitivní pacienty. Jenže kvůli dlouhodobému zatížení zdravotníků i omezeným personálním kapacitám začínají být zařízení na hranici svých možností.

Proto se Praha v rámci spolupráce s Českým červeným křížem (ČČK) připojila do výzvy směrem k laické veřejnosti. Zároveň magistrát na přímo oslovuje ambulantní a praktické lékaře, aby se ještě více zapojili do pomoci přetíženým nemocnicím, které brzy mohou přestat zvládat nápor pacientů.

„Situace je vážná. V nemocnicích bude chybět v druhé polovině prosince 300 zdravotníků. Vyzval jsem proto velká zařízení sdružující ambulantní lékaře k jejich zapojení. Nemocnice potřebují pomoci zejména na očkovacích a testovacích místech a odděleních, kde se podávají monoklonální protilátky. Dále jsme požádali praktiky a lékaře pro děti a dorost o zařazení do lékařské pohotovostní péče a o to, aby očkovali ve svých ordinacích,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Všichni víme, že největší krize nastane během vánočních svátků. Ten, kdo by chtěl pomoci, nemusí být nutně zdravotník, mimo jiné díky bezplatným kurzům základního ošetřovatelství, které pro dobrovolníky organizuje Český červený kříž. Na odděleních nemocnic mohou absolventi kurzů zastat spoustu práce a ulehčit tím přetíženým sestrám. Chtěla bych za hlavní město požádat, aby každý, kdo může, zvážil zapojení do pomoci přetíženému zdravotnictví. Procházíme zkouškou solidarity. Pevně věřím, že v ní jako společnost obstojíme,“ uvádí radní pro oblast zdravotnictví Milena Johnová.

Právě dobrovolnickou činnost pro širokou veřejnost organizuje zejména ČČK. Ten už se aktuálně kvůli závažné situaci připravuje i na nejčernější scénáře dalšího vývoje pandemie a nyní otevírá další jednodenní kurzy pro veřejnost. Na nich je možné získat ošetřovatelské dovednosti, které lze uplatnit doma při péči o své blízké, v nemocnicích nebo v nejrůznějších sociálních zařízeních. Kurzy se konají nejen v Praze, ale i v dalších českých městech a v současnosti jsou zdarma.

Po vyškolení dobrovolníci míří především do nemocnic, kde například pomáhají a odlehčují zdravotnickému personálu s péčí o nemocné pacienty na lůžku. Organizace jich už v těchto dnech vysílá desítky a další desítky se zapojují samostatně. V Praze jsou dobrovolníci ČČK aktuálně nasazeni ve čtyřech nemocnicích, zároveň pokračuje úzká spolupráce s Nemocnicí následné péče ve Vysočanech, kde budou zájemci pomáhat zajišťovat péči o covidové pacienty. Červený kříž očekává, že zájem o pomoc nadále poroste a bude vrcholit v době Vánoc.

„Apelujeme na všechny, kteří se chtějí do pomoci jakýmkoliv způsobem a bez ohledu na jejich profesi zapojit, aby se zaregistrovali do Dobrovolnických záloh Českého červeného kříže. Nevíme, jaké všechny dovednosti budou potřeba, a proto hledáme také dobrovolníky do očkovacích center a administrativy,“ zdůrazňuje Richard Smejkal, velitel Ústředního krizového týmu Českého červeného kříže. Podrobné informace pro dobrovolníky jsou k dispozici na webových stránkách zvladnemeto.cervenykriz.eu.

Od roku 2020, kdy pandemie koronaviru vypukla, již Český červený kříž v Praze proškolil přes 3 tisíce dobrovolníků, v celém Česku jich pak bylo na 5 tisíc. Následně jich bylo nasazeno v nemocnicích a sociálních zařízeních více než 2 tisíce, další potom pečují o své blízké doma.

Aktuální přetlak v nemocnicích mohou v neposlední řadě pomoci mírnit i sami pacienti, kteří se nechají naočkovat u svých praktických lékařů. Neboť zejména ve větších očkovacích centrech obvykle slouží zdravotnický personál z velkých nemocnic, kde následně jejich síly chybí.

„Aby došlo k lepšímu rozložení zátěže zdravotníků, rád bych vyzval Pražany, aby zvlášť v případě třetích dávek zvážili možnost očkování u praktických lékařů. Pokud má někdo pohybové obtíže, měl by ho praktik být schopen naočkovat doma. Když to lékař odmítne, je možné se pak obrátit na pojišťovnu,“ doplňuje primátor Zdeněk Hřib.

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo