Kam v Praze na pohotovost

V příštím roce zajistí Praha lékařskou pohotovostní službu obdobně jako letos. Městská rada projednala zajištění, organizaci a financování lékařské pohotovostní služby v metropoli pro rok 2022.

„Naprostou většinu kapacit LPS v Praze zajišťují velké státní nemocnice, kde mohou pacienti v případě potřeby využít navazující odborná vyšetření. Výjimkou jsou Nemocnice Na Františku zřizovaná Prahou 1, díky které máme v Praze zajištěnu lékárenskou pohotovostní službu, a Městská poliklinika Praha zajišťující pod hlavičkou hlavního města pohotovost v oboru zubního lékařství,“ uvádí radní hl. m. Prahy Milena Johnová.

Přehled pohotovostí  v Praze:

1) Fakultní nemocnice v Motole

2) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

3) Všeobecná fakultní nemocnice Karlovo náměstí

4) Fakultní nemocnice Bulovka

5) Fakultní Thomayerova nemocnice

6) Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

7) Městská poliklinika Praha –   Spálená ulice

8) Nemocnice Na Františku s poliklinikou

„Hlavní město Praha ve své krajské roli odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby na svém území. Dlouhodobým problém je ovšem financování této zákonné povinnosti, na kterou poskytovatelé zdravotních služeb nedostávají dostatek finančních prostředků od zdravotních pojišťoven, takže každoročně musíme zajistit dofinancování v rozpočtu,“ uvádí radní hl. m. Prahy Milena Johnová.

Pro rok 2022 je částka vyšší, 39 milionů korun, a to o 300 tisíc na jedno stanoviště LPS. Nutnost navýšit dotaci souvisí s onemocněním covid-19. Z pololetního vyúčtování nákladů a výnosů za LPS v roce 2021 je vidět zejména vyšší spotřeba osobních ochranných pomůcek a zvýšení mzdových prostředků.

Kompletní přehled organizace a zajištění LPS financované hl. m. Prahou v roce 2022

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo