Změny v tarifu Pražské integrované dopravy platné od 1. 8. 2021

07. 07. 2021

Od neděle 1. srpna 2021 dochází ke změnám v tarifu Pražské integrované dopravy. Zvyšuje se cena jednorázových jízdních dokladů, naopak ceny pražských předplatních kupónů zůstávají stejné.

Jízdné na území Prahy (pásma P, 0 a B)


 • Jednorázová jízdenka na 30 minut bude nově stát 30 Kč.
 • Jednorázová jízdenka na 90 minut bude nově stát 40 Kč.
 • Turistická jízdenka na 24 hodin bude nově stát 120 Kč.
 • Turistická třídenní jízdenka bude nově stát 330 Kč.
 • Roční, čtvrtlení a měsíční kupóny zůstávají nezměněny.

SMS jízdenky


 • Jednorázové SMS jízdenky mají odlišnou cenu: jízdenka na 30 minut bude nově za 31 Kč (obj. kód DPT31)90minutová za 42 Kč (obj. kód DPT42).
 • V souvislosti s úpravou cen se mění text zprávy u turistických jízdenek na 24 hodin a 3 dny:
  • jízdenka na 24 hodin: DPT120 (následně potvrďte SMS odpovědí „Ano“)
  • třídenní jízdenka: DPT330 (následně potvrďte SMS odpovědí „Ano“)

Cestování lanovkou na Petřín


 • Nově speciální jednotné nepřestupní jízdné za 60 Kč (jízdenky k zakoupení v automatech v zastávkách lanové dráhy).
 • Platným jízdním dokladem pro lanovku zůstávají předplatní kupony pro Prahu nebo jízdné s platností 24 hodin a více, doklady pro cestování za zvláštní ceny jízdného a doklady opravňující k bezplatné přepravě.
 • Nejsou uznávány jízdní doklady platné pro jednotlivou jízdu pro území Prahy nebo pro území Prahy v kombinaci s vnějšími tarifními pásmy.

Airport Express


Na speciální autobusové lince AE (Airport Express) z letiště Václava Havla Praha na Hlavní nádraží bude stát nepřestupní plnocenné jízdné 100 Kč.

Změna cen parkování P+R


 • U nehlídaných parkovišť bude parkování do 12 hodin i nadále zdarma.
 • Hlídané parkování na okrajích Prahy bude nově za 50 Kč na den.
 • Parkoviště blíže centru budou zpoplatněna 100 Kč na den.
 • Ceny za parkování již nebudou součástí Tarifu PID.

Příměstská doprava


 • Ceny jízdného pro jednotlivou jízdu na území Středočeského kraje budou (kromě nejlevnější varianty na 15 minut za 14 Kč a varianty na 30 minut za 22 Kč) odstupňovány po 10 Kč za každé další pásmo.
 • Časová platnost jednotlivého jízdného zůstává zachována a je i nadále odstupňována po 30 minutách.
 • Adekvátně se mění i ceny zvýhodněného jízdného.
 • Ceny všech předplatních kuponů se zvýší přibližně o 25 %.
 • Upraveny budou také ceny vícepásmového 24hodinového jízdného pro cestování po Středočeském kraji.

Ostatní


 • Zvyšuje se cena za přepravu zavazadel a psa, podléhají-li placení přepravného, na 20 Kč.
 • Upravuje se výše přirážky (pokuty) za jízdu bez platného jízdního dokladu:
  • základní sazba ve výši 1500 Kč se nemění,
  • při platbě na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně bude nově přirážka k jízdnému ve výši 1000 Kč,
  • pouze v Praze bude přirážka při pořízení plnocenného ročního kuponu pro Prahu do 5 dnů od uložení přirážky jen 800 Kč.
 • Zvyšují se také přirážky za porušení přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek PID, například za znečištění nebo jiné poškození vozidla, a to na 1000 Kč.

Nejčastější otázky a odpovědi ke změnám Tarifu PID


1) Zdraží v Praze pravidelné dojíždění do školy a do práce?

Nezdraží. Všechny předplatní kupony, které používá drtivá většina cestujících, kteří cestují po Praze pravidelně, mají cenu i nadále stejnou. Zdražují pouze jízdní doklady pro jednotlivou jízdu (na 30 a 90 minut) a krátkodobé časové jízdní doklady (na 1 a 3 dny). Tedy jízdní doklady, které používají především nepravidelní cestující nebo návštěvníci Prahy.

2) Bude stejná cena těchto jednorázových jízdenek v papírové podobě, v aplikaci nebo nakoupených přes SMS?

Bude stejná u jednorázových jízdenek a jízdenek v mobilní aplikaci PID Lítačka. Jízdné na 30 minut bude nově stát 30 Kč a na 90 minut bude nově stát 40 Kč. SMS jízdenka na 30 a 90 minut bude o 1, resp. o 2 koruny dražší než jízdné papírové nebo v mobilní aplikaci. Souvisí to s výší provize, kterou si z ceny SMS jízdenky ukrojí soukromý provozovatel služby. Při nákupu SMS jízdenky bude cena 31 a 42 Kč.

3) Cestuji po Praze veřejnou dopravou jen několikrát za měsíc, nevyplatí se mi pořizovat si dlouhodobý kupon, proč se zdražují právě tyto jízdenky pro jednorázové cesty?

Během pandemie se potýkal systém veřejné dopravy se zásadním propadem počtu cestujících, a tedy i tržeb. Pokud chceme udržet krátké intervaly spojů a nepřistupovat k omezení dopravy, je nezbytné alespoň částečně jízdné zvýšit. Roční kupon pro cestování po Praze stojí i nadále 3650 Kč, to je v průměru jen 10 korun denně. Jde o nejlevnější způsob, jak cestovat po městě bez starostí, a vyplatí se při takto nízké ceně i cestujícím, kteří nejezdí veřejnou dopravou zdaleka každý den. Roční kupon pro cestování po Praze se vyplatí zakoupit již od 8 jízd MHD za měsíc.

4) Zdražují ale i přenosné předplatní kupony v Praze, proč je tomu tak?

Cena přenosných kuponů se skutečně zvyšuje, jde o nadstandardní službu, kterou může využít v různých časech jednotlivě neomezený počet cestujících, a kterou využívají hlavně firmy pro své zaměstnance. Tyto kupony nejsou vázané na konkrétního cestujícího, ale může s nimi cestovat vždy ten, kdo má kupon u sebe. Cena kuponů pro občany, které jsou spojené s jejich jménem, a využívají je běžní cestující, a slouží pro každého samostatně, se nemění.

5) Roční kupon pro Prahu je pro mě příliš drahý. Jak mám postupovat, když chci využívat to nejvýhodnější jízdné, ale jednorázový výdaj 3650 Kč je pro mě příliš vysoký?

V systému předplatného jsou dále nabízeny i čtvrtletní a měsíční kupony, jejich ceny se také nezměnily. Novinkou pro lidi s nejnižšími příjmy, kteří se dostali do složité ekonomické situace a pobírají dávku příspěvek na živobytí, připravila Praha speciální slevu 70 % z ceny měsíčních a čtvrtletních kuponů. Tuto slevu mohou využít všichni lidé, kteří pobírají od státu dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí. Pokud je to právě Váš případ, tak Vám potvrzení o tomto příspěvku vystaví úřad práce. Toto potvrzení platí vždy jeden měsíc a je nezbytné ho mít vždy u sebe – tedy při žádosti o speciální průkazku PID pro osoby v hmotné nouzi, při nákupu kuponu se 70% slevou i v případě, že vás bude kontrolovat revizor. Toto potvrzení je dokladem nároku na slevu. Z důvodů kontroly potvrzení budou kupony pro tarifní kategorii Osoby v hmotné nouzi prodávat pouze na pracovišti v budově Centrálního dispečinku, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2, a to jak v papírové tak elektronické podobě.

6) Kde si mohu zakoupit kupon pro osoby v hmotné nouzi?

V prodejním místě v přízemí budovy Centrálního dispečinku DPP, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2. V pracovní dny od 6:00 do 12:45 a od 13:15 do 20:00, o sobotách od 7:00 do 14:00. K nákupu kuponu je nutné předložit potvrzení, že daná osoba pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí.

7) Když si osoby v hmotné nouzi mohou zakoupit čtvrtletní kupon, proč musí každý měsíc dokládat potvrzení o pobírání dávek?

Protože Úřady práce ČR vydávají příslušná potvrzení pouze na délku 1 měsíce. Pokud cestující předpokládá, že bude pobírat dávky déle než měsíc, má možnost to zohlednit v zakoupení čtvrtletního kupónu, který je v přepočtu ještě mírně levnější než tři měsíční. Potvrzení si však cestující musí každý měsíc na úřadě obnovovat.

8) Co se stane, když potvrzení další měsíc nepřinesou? Přestane jim čtvrtletní kupon platit?

Platné potvrzení musí mít cestující při kontrole vždy k dispozici, bez něho není zakoupený kupón platný a je považován za cestujícího bez jízdního dokladu. Pokud žadatel po zakoupení kupónu s delší platností o nárok na slevu přijde, může požádat o vrácení ekvivalentu neprojeté části kupónu na pracovišti v budově Centrálního dispečinku, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2.

9) Co se stane, když cestující se zakoupeným měsíčním nebo čtvrtletním kuponem se speciální 70% slevou pro osoby v hmotné nouzi nebude mít během přepravní kontroly u sebe potvrzení?

Cestujícímu je v takovém případě uložena přirážka ve výši 50 korun. Cestující má 15 dnů, aby v doplatkové pokladně v budově Centrálního dispečinku DPP, v ulici Na Bojišti 5, v Praze 2 zaplatil přirážku a doložil, že v době přepravní kontroly měl platné potvrzení od úřadu práce. Pokud ve stanovené lhůtě nepředloží v době kontroly platné potvrzení, že pobírá od státu dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, a přirážku neuhradí, mění se výše přirážky z 50 korun na základní ve výši 1500 korun.

10) Proč zdražuje lanovka na Petřín? Pravidelně ji využíváme při cestách na Strahov jako standardní dopravní prostředek.

Lanovka je plnohodnotnou součástí systému Pražské integrované dopravy, ale zároveň také turistickou atrakcí. Zdražuje jednorázové jízdné pro cestu lanovkou, pokud však využíváte předplatní kupony pro pravidelné cestování po Praze, nebo máte a doložíte nárok na bezplatnou přepravu, nic se pro vás nemění. Předplatné i bezplatná přeprava i nadále v lanovce na Petřín platí, stejně jako 24- a 72hodinové jízdenky pro Prahu. Pokud tedy využíváte uvedené druhy jízdného nebo máte nárok na bezplatnou přepravu, lanovka na Petřín pro Vás nezdražuje.

11) Jaké jízdné platí nově pro děti ve věku 6–15 let na lanovce na Petřín?

Pro lanovku na Petřín platí, že děti ve věku od 6 do 15 let jezdí v PID na území Prahy za 0 Kč, pokud prokáží svůj věk (např. občanským průkazem či nějakou jinou průkazkou s fotografii a uvedeným datem narození vydanou nějakou jinou autoritou (škola, kroužek). Pokud svůj věk neprokáží, platí plnocenné jízdné 60 Kč.

12) Proč byly zrušeny zvýhodněné jízdenky pro děti do 15 let, které platily na území Prahy?

Děti ve věku od 6 do 15 let žádnou jízdenku na území Prahy nepotřebují. Přepravují se za zvláštní ceny jízdného, tzn. za 0 Kč.
Nárok na tuto přepravu prokazují povinně (kromě vlaků) až od 10 let, a to:

 • průkazkou vydanou školou, jiným dopravcem i mimo systém PID;
 • průkazem vydaným státní správou, právnickou osobu ověřenou razítkem či jiným specifickým znaky vydavatele;
 • ve formě plastové karty vydané právnickou osobu, na nichž je uvedeno jméno, příjmení, fotografie a datum narození;
 • Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro děti od 6 do 15 let v podobě elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem
 • Průkazem dítě 6-15 vydávaným v papírové podobě, kterou na počkání vystaví DPP na prodejních místech a v Infocentrech.

Na železnici ve vlacích zařazených do systému PID na území Prahy je povinné doložení nároku od 6 let, a to:

 • Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro děti od 6 do 15 let v podobě elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem
 • Průkazem dítě 6-15 vydávaným v papírové podobě
 • pouze od 6 do 10 let průkazkou nebo průkazem, na němž je uvedeno jméno, příjmení, fotografie a datum narození

Jiné doklady se na železnici u dětí neuznávají. Pokud se dítě neprokáže žádným z výše uvedených dokladů, je přepraveno za plnocenné jízdné, ve vlaku může být odbaveno za tarif dopravce, je-li akceptován.

13) Jaké papírové jízdní doklady mohu zakoupit v trafikách a obchodech?

Papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu (bločkové) jsou v prodeji pouze pro MHD v Praze. Ostatní jízdní doklady pro jednotlivou jízdu, tedy pro vnější pásma, je možné zakoupit v příměstských linkách přímo u řidiče, u vlakového personálu, v pokladnách ČD, v automatech a v mobilní aplikaci PID Lítačka.

14) Zvyšují se ceny jízdného ve Středočeském kraji?

Ano, zdražují v podstatě všechny typy jízdních dokladů Pražské integrované dopravy, které slouží pro cestování ve Středočeském kraji, ale ne všechny zdražují ve stejné míře. Zjednodušeně je možné říci, že jízdné ve Středočeském kraji roste cca o 25 %. Dlouhodobé předplatní kupony však zdražují výrazně méně, a stávají se tak v porovnání s jízdními doklady pro jednotlivou jízdu výhodnější než dosud.
Výjimkou je jízdné se státní 75% slevou pro děti, studenty a seniory pro 2 pásma a 15 minut, která zůstává na ceně 3 Kč, neboť by se zde cenová změna promítla pouze v rámci haléřů a z důvodu podmínek cenového výměru MF musí být věcně usměrňované ceny zaokrouhleny dolů, a proto se tato cen nemění.

15) Proč zdražují kupony méně než jednorázové jízdné?

Cestující, kteří využívají cestování veřejnou dopravu pravidelně a dlouhodobě, jsou jako stálí zákazníci vždy cenově zvýhodněni.

16) Proč se jízdné ve Středočeském kraji zvyšuje?

Jízdné PID ve Středočeském kraji se nezvyšovalo již od roku 2011 a dlouhodobě pokrývá jen část nákladů na provoz autobusových a vlakových linek v regionu, jedná se přibližně o 50 % až 60 %. Jízdné ve veřejné dopravě má být velmi výhodné, aby bylo motivací pro cesty veřejnou dopravou. Na druhou stranu v dnešní době už není takto nízká cena jízdného udržitelná i s ohledem na velké výpadky tržeb z jízdného v době pandemie. Zdražení o 25 % spolu s nižším cenovým nárůstem ročních kuponů je tak kompromisem, který pomůže udržet rozsah veřejné dopravy ve Středočeském kraji bez větších omezení spojů.

17) Liší se nějak cena jízdních dokladů PID pro cestování po Středočeském kraji z automatu, z aplikace, od řidiče či pokladní na nádraží?

Neliší. Jízdné PID pro cestování ve Středočeském kraji stojí stejně na všech prodejních místech. Velkou novinkou je však možnost, zakoupit si jízdní doklady PID od 1. 8. 2021 také přímo u průvodčího ve vlaku Českých drah, to dosud možné nebylo. Z obsazených stanic pokladními však bude účtována přirážka, jako u tarifu železničních dopravců.

18) Mění se podmínky pro seniory nad 70 let v příměstských autobusech?

Nemění, senioři nad 70 let mohou i nadále jezdit všemi autobusy Pražské integrované dopravy zdarma. Je pouze potřeba, aby u sebe měli vždy doklad, kterým mohou prokázat svůj věk (například občanský průkaz).

19) Proč byla studentům zrušena možnost prokazování nároku na 25% jízdné papírovým potvrzením o studiu vydaným školou? Jakým způsobem mohou nově studenti využívající PID jen ve vnějších pásmech prokazovat studium pro získání nároku na 25% jízdné?

Na území Prahy tuto možnost studenti nadále mají. Na území Středočeského kraje je poskytovatel slevy stát a ten vyžaduje k prokazování nároku užívat žákovský průkaz či kartu ISIC. Kontrola ze strany státu žádný jiný průkaz neuzná a cestující by byl považován za cestujícího bez jízdenky (nedoložil by nárok na slevu) se všemi důsledky.

20) Proč neexistují jednotná pravidla pro studenty pro prokazování nároku na 25% jízdné v Praze a vnějších pásmech, když se jedná o jeden systém PID?

O výši slev rozhodují různí poskytovatelé slevy. Celostátní slevy ve výši 25 % jízdného nařizuje stát a proplácí je pouze v meziměstské dopravě, nikoli v MHD na území měst a obcí. Města a obce, včetně Prahy, jako objednatelé hromadné dopravy na svých územích pak stanovují výši jízdného i slev a jejich prokazování dle možností svých rozpočtů. Přestože tedy systém PID zahrnuje spoje překračující hranice krajů, odlišné prokazování slev je dáno různými objednateli spojů a poskytovateli slev, kteří jsou odlišní.

21) Proč se zvyšují pokuty za jízdu bez platného jízdního dokladu?

Naším hlavním cílem je nabídnout dostupné cestování pro všechny, i proto vychází cena ročního kuponu v Praze jen na 10 korun denně. Ve vnějších pásmech je podle jejich počtu zdražený roční kupon obdobně výhodný, například 10 korun denně za jedno pásmo, 15 korun za 2 pásma, 23 korun za 3 pásma a 30 korun za 4 pásma.
Takto nízká cena jízdného je největší motivací pro poctivé a slušné chování. Cestující, kteří tato pravidla porušují, zaplatí za jízdu bez platného jízdního dokladu i nadále přirážku (pokutu) k jízdnému 1500 Kč (tato výše se nemění). V případě, že zaplatí přirážku k jízdnému na místě kontrolorovi nebo za stanovených podmínek v doplatkové pokladně, bude přirážka nově 1000 Kč. Sníženou přirážku ve výši 800 Kč zaplatí cestující pouze za podmínky, že si koupí do pěti pracovních dní zároveň roční plnocenný kupon na cestování MHD po Praze. Snížená přirážka při současném zakoupení ročního kuponu se však neuplatňuje pro jízdní doklady pro vnější pásma a pro slevové kategorie junior, student a senior.
Od 1. 7. 2021 je nově možné v určitých případech zaplatit přirážku k jízdnému online přes e-shop DPP (eshop.dpp.cz), vždy po uložení přirážky následující pracovní den od 13 hodin.

22) Mám dopředu zakoupené jednorázové jízdenky, ale po 1. srpnu 2021 je už nebude možné využít. Co s nimi mám dělat?

V případě, že máte nevyužité papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu a nemáte jich více než 5 ks od jedné nominální hodnoty, můžete je od 2. do 31. srpna 2021 vrátit na prodejních místech DPP (nikoliv v Infocentrech) ve 30 stanicích metra a na přepážkách vracení jízdného na Centrálním dispečinku DPP, v ulici na Bojišti 5, Praha 2.
Výkup většího počtu jízdenek než 5 kusů od jedné nominální hodnoty bude od 2. srpna 2021 možný pouze v budově Centrálního dispečinku DPP, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2.
Od 1. září 2021 se výkup bude provádět již pouze v budově Centrálního dispečinku DPP, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2, a to až do 31. ledna 2022.
Pokud jste si nakoupili dopředu jízdenky pro jednotlivou jízdu v mobilní aplikaci PID Lítačka, a nevyužijete je, bude možné od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2022 požádat o jejich vrácení (zpětné proplacení) na e-mailu info@pidlitacka.cz.

23) Bude se měnit také jízdné na lanovce v zoologické zahradě v Praze?

Jízdné na lanovce v zoologické zahradě Praha není součástí Tarifu PID. Jízdné na lanovku v pražské zoologické zahradě zůstává beze změny i po 1. 8. 2021, tj. jízdné činí 25 Kč pro jednotlivou jízdu (nahoru nebo dolů) pro každého cestujícího staršího 6 let. Děti do 6 let se přepravují zdarma, a to pouze na klíně osoby starší 15 let, přičemž každá tato osoba může na klíně přepravovat pouze jedno dítě.

24) Proč se mění ceny parkovného na parkovištích P+R, které využívají při cestách do Prahy hlavně obyvatelé Středočeského kraje?

Tato změna souvisí s převodem ceníku za parkoviště P+R z Tarifu PID do gesce Technické správy komunikací, s jejich rozdílným využitím řidiči a také s rozdílným servisem na jednotlivých parkovištích. Zjednodušeně je možné říci, že nehlídaná P+R budou zdarma, hlídaná P+R dále od centra budou za cenu 50 Kč/den a parkoviště blíže centru za 100 Kč/den. V porovnání se sazbou za parkování na jiných soukromých parkovištích nebo v parkovacích zónách je to stále nejvýhodnější.

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo