Poznejte sály Staroměstské radnice

Provedeme vás jednotlivými sály, které můžete navštívit v objektu Staroměstské radnice.

1. Obecní síň

Obecní síň bývala středobodem celé radnice. Projednávaly se tu nejdůležitější záležitosti týkající se správy Starého Města pražského. V minulosti sloužila také jako svatební síň.
Interiér je dnes zcela nový. Původně renesanční místnost byla úplně zničena v květnu 1945, ze starší výzdoby se dochovaly pouze dva vstupní novogotické portály. Dominantou síně je novodobá tapiserie se znakem Prahy. Stěny zdobí čtyři portréty pražských primátorů ze 17. a 18. století – jsou upomínkou cenné kolekce 33 primátorských portrétů, které ve Staroměstské radnici visely do konce druhé světové války. Jejich autory neznáme, kvalita olejomaleb však poukazuje na prvotřídní umělce

2. Stará radní síň

Nejcennějším historickým interiérem Staroměstské radnice je stará radní síň. Díky své architektuře a výzdobě se řadí k nejpůvabnějším pozdně gotickým sálům v Evropě. Její největší chloubou je plastika Krista Trpícího z počátku 15. století. Je osazena na konzole ve tvaru anděla nesoucího latinský nápis „Suďte spravedlivě, synové člověka“. Odkazuje na dobu, kdy radní síň sloužila jako soudní tribunál. Na funkci městského soudu dnes upomíná i vyobrazení římské bohyně spravedlnosti – Justicie – na barokních kachlových kamnech v rohu místnosti. Kamna patří vůbec k největším, která lze na českém území spatřit. Přikládalo se do nich ze zadní místnosti, aby konšelé nebyli při svém zasedání rušeni.

3. Předsálí zasedacího sálu

 Do předsálí zasedacího sálu vedou unikátní dveře z roku 1619 – jde o jedny z mála renesančních intarzovaných dveří, které se v Praze dodnes dochovaly. V horní části jsou zdobeny vyobrazením Spravedlnosti, níže je zpodobněna alegorie Síly. Dveře byly původně součástí Malostranské radnice, do Staroměstské radnice byly přeneseny a zde instalovány až v roce 1854. Z vnější strany jsou vsazeny do portálu z červeného mramoru, který představuje ojedinělý projev nizozemské renesance v Praze. Na stěnách visí dvě lunety od Václava Brožíka, slavného českého malíře 19. století. Zobrazují významné osobnosti českých dějin – krále Karla IV. při zakládání Pražské univerzity (1348) a Jana Ámose Komenského, myslitele a zakladatele moderní pedagogiky, na radnici v Amsterdamu (1657).

4. Brožíkův zasedací sál

Oproti ostatním síním radnice vyniká Brožíkův zasedací sál svou velikostí – zabírá výšku dvou pater a půdorys celého domu. Místnost vznikla v roce 1879, dnešní podobu ve stylu pozdní secese jí roku 1910 vtiskl architekt Josef Chochol. Do konce druhé světové války zde zasedalo pražské zastupitelstvo, dnes sál využívá primátor hlavního města Prahy ke slavnostním aktům.
Sál nese jméno malíře Václava Brožíka, autora dvou rozměrných pláten. Obraz „Jan Hus před koncilem kostnickým 1415“ zachycuje poslední chvíle života středověkého kněze a kazatele Jana Husa.

5. Jiříkova síň

Se zasedacím sálem sousedí Jiříkova síň, pojmenovaná podle Jiřího z Poděbrad. Jeho osobnost i volbu českým králem na Staroměstské radnici připomíná busta v čele místnosti. Z bílého carrarského mramoru ji roku 1873 vytvořil sochař Tomáš Seidan. Stěny nesou fragmenty freskových maleb z 15. století – patrná je gotická hradba nebo madona s dítětem u vstupních dveří. Z velké části se tu dochoval i strop z 16. století.

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo